tilli-vastavalo-ia-ahonen-scaled.jpg
Kuva: Ia Ahonen

Ruokaviraston ennakkotiedot kertovat luomualan kehityksestä 2019

Ruokavirasto julkisti heinäkuun lopulla ennakkotietoja vuonna 2019 luomuvalvontaan liittyneiden toimijoiden määrästä ja yleisimpien luomuviljelykasvien pinta-aloista.

Uusia toimijoita liittyi luomuvalvontaan vain alle 70, koska tänä vuonna ei ollut mahdollista hakea sopimusta luomutuotantoon siirtymisestä ja hehtaarikohtaisen luomukorvauksen saamisesta.

Luomueläintuotannon tukea oli mahdollista hakea tänä keväänä ja uusia toimijoita on liittynyt valvontaan lähes kaikissa osissa maata yhteensä noin 40. Luomueläintilojen lukumäärä on hieman yli tuhat.

Luomurukiin pinta-ala on tänä vuonna noussut takaisin lähes 5000 hehtaarin tasolle. Edellisinä kahtena vuonna viljelyala romahti hankalien sääolojen vuoksi.

Ahvenanmaalla luomutiloja tiheimmin

Valvonjärjestelmästä erosi enemmän toimijoita kuin uusia liittyi, joten luomualkutuottajien kokonaismäärä laski yhden prosentin verran viime vuodesta. Luomutuottajia, maatiloja ja muita viljelmiä, on luomutuotannossa Ruokaviraston arvion mukaan nyt 5076.

Tilastosta ilmenee, että ahvenanmaalaisista viljelijöistä yli kolmasosa on luomutuottajia. Pohjois-Karjalassa joka viides. Pienin luomuviljelijöiden osuus maakunnan viljelijöistä on Lapissa, jossa luomutuottajia on reilut kolme prosenttia viljelijöistä.

Luomutilojen tilakoko kasvussa koko maassa

Viime vuonna valvontaan liittyi lähes 500 viljelijää ja heidän peltojensa siirtymisen etenemisen myötä luomuviljellyn pellon pinta-ala kasvoi ja on nyt yli 300 000 hehtaaria. Koko maan peltoalasta luomun osuuden tämän vuoden arvio on niukasti alle 14 prosenttia.

Luomupeltoalan keskiarvo per tila jatkoi kasvuaan. Eniten peltoa/tila oli Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan luomutiloilla, kummassakin yli 80 hehtaaria. Hieman yli 70 hehtaaria/tila on Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ely-keskusten alueilla. Kolmen ely-keskuksen alueella luomuviljeltyä peltoa on jo yli neljännes alueen pelloista. Alueet ovat Pohjois-Karjala, Ahvenanmaa ja Kainuu.

Lähde: Tilastotiedot luomutuotannosta Ruokavirasto

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/luomumaatilat/tilastot-ja-tietohaut/

Teksti: Brita Suokas