Lairon_Artikkelikuva_kuluttajatutkimus.jpg

Säännöllisesti luomuruokaa syövien terveydentila ja kulutustottumukset poikkeavat muista

Eurooppalaisiin luomutuotteiden käyttäjien kärkikaartiin sijoittuva Ranska on käynnistänyt laajan tutkimuksen, jossa vertaillaan tavanomaisia elintarvikkeita ja luomutuotteita ostavia kuluttajia. Kymmenen vuotta kestävässä seurantatutkimuksessa on mukana 120 000 ihmistä ja kaikkiaan tutkijat analysoivat myös noin 20 000 veri- ja virtsanäytettä.

Emeritusprofessori Denis Lairon INSERM/INRA-tutkimuskeskuksesta Marseillesta muistutti, että luomuviljelyn osuus vaihtelee EU-maissa 3–20 prosentin välillä. Kuluttajakysyntä lisääntyy vuosittain.

Laironin tutkimusryhmän ensimmäiset tutkimustulokset julkaistiin viime vuonna, ja niissä vertailtiin kuluttajien käsitystä omista kulutustottumuksista ja terveydentilastaan.

Ensivaiheessa oli mukana yli 54 000 kuluttajaa, joista naisia oli 77 prosenttia. Korkea koulutustaso oli liki 65 prosentilla. Vastaajilta kysyttiin luomuruoan hintaan, laatuun, makuun, terveysvaikutuksiin, ympäristövaikutuksiin ja muihin mielikuviin liittyviä kysymyksiä verkkopohjaisella lomakkeella.

Vastausten perusteella erottui viisi erilaista kuluttajaryhmää. Noin 9000 kuluttajaa (16,6 %) ei kiinnostanut luomuruoka, noin 5700 (10,5 %) vältteli luomuruokaa, noin 4500 (8,3 %) piti sitä liian kalliina, noin 27 500 (50,6 %) ihmistä käytti luomuruokaa ajoittain ja noin 7600 (14 %) säännöllisesti.

Säännöllisesti luomutuotteita käyttävät olivat vastausten perusteella yleensä tupakoimattomia, Säännöllisesti luomuruokaa käyttävät noudattavat parhaiten ravitsemussuosituksiakorkeammin koulutettuja ihmisiä. He harrastivat enemmän liikuntaa, heillä oli vähemmän ylipaino-ongelmia eikä heillä ollut yleensä ruokaan liittyviä allergioita. He myös suosivat kasvipohjaista ruokavaliota.

Jatkossa tutkimus keskittyy eri kuluttajaryhmien välisten terveyserojen tarkempaan selvittämiseen.

Denise Lairon esitteli tutkimustulokset Luomuinstituutin järjestämässä Scientific Seminar on Organic Food 2014 -seminaarissa Mikkelissä.

Kirjoittaja: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Tutkimus: Profiles of Organic Food Consumers in a Large Sample of French Adults: Results from the Nutrinet-Santé Cohort Study