kasvinsuojeluruiskutus.jpg
kasvinsuojeluruiskutusta

Saksalaisen tiedeakatemian asiantuntijaryhmä vaatii tiukempaa hyväksymismenettelyä kasvinsuojeluaineille

Saksalaisen tiedeakatemian Leopoldina-instituutin asiantuntijaryhmä on julkaissut keskusteluraportin, jossa käydään läpi kasvinsuojeluaineiden nykyisen hyväksymisjärjestelmän ongelmia. Vaikka EU:n yhteisen järjestelmän tarkoituksena on vähentää ympäristökuormitusta ja estää haittavaikutuksia ekosysteemeille ja luonnon monimuotoisuudelle, se on tutkijaryhmän mielestä nykyisellään epäonnistunut tavoitteessaan. Kasvinsuojeluaineiden käyttöä ei ole pystytty vähentämään tarkoitetulla tavalla. Esimerkkeinä tarkastellaan neonikotinoidien ja glyfosaatin ympäristökuormitusta ja tutkimuksin osoitettuja vaikutuksia ympäristössä, vaikka näiden tehoaineiden riskinarviointien perusteella  vaikutuksia ei pitäisi esiintyä. Asiantuntijaryhmä tähdentää pitkäaikaisten ympäristöseurantojen merkitystä kasvinsuojeluaineiden hyväksymisjärjestelmän onnistumisen varmistamiseksi. Useiden eri aineiden yhteisvaikutukset, subletaalit ja epäsuorat vaikutukset ovat huonosti tutkittuja ja vaikutukset muille kuin torjunnan kohteena oleville eliöille jäävät usein puutteellisten selvitysten varaan. Raportissa annetaan suosituksia järjestelmän uudistamiseksi ja tutkimuksen kohdentamiseksi puutteellisesti tunnetuille alueille. Viljelymenetelmien kehittäminen vähemmän riippuvaiseksi kemiallisesta kasvinsuojelusta on avain ympäristökuormituksen vähentämiseen.

Leopoldina-instituutin raportti:

Schäffer A, Filser J, Frische T, Gessner M, Köck W, Kratz W, Liess M, Nuppenau, E-A, Roß-Nickoll M, Schäfer R, Scheringer M. The Silent Spring – On the need for sustainable plant protection. Leopoldina Discussions No. 16; 61.

löytyy täältä.

 

Teksti: Sari Autio

Kuva: Aino-Maija Mustalahti