Fusariumin ja harmaahomeen pilaamia sipuleita
Fusariumin ja harmaahomeen pilaamia sipuleita. Fusariumin pilaamia ovat ne sipulit, joissa pilaantuminen on alkanut juuresta käsin. Harmaahome pilaa sipuleita naatista eli kaulasta päin.

Sipulinnäivete on uhka erityisesti luomusipulintuotannolle

Sipulinnäivetettä aiheuttavista Fusarium-sienistä (useita lajeja) on tullut viime vuosina sipulin pahin taudinaiheuttajaryhmä harmaahomeen (Botrytis allii) rinnalle. Harmaahome pilaa sipuleita varastossa, mutta Fusarium-sienet aiheuttavat ajoittain niin tavanomaisilla kuin luomusipulitiloilla suuria satotappioita jo pellolla ja pilaantuminen jatkuu varastoissa. Fusarium-sienten aiheuttama sipulinnäivete leviää kasvustoon sekä istukkaista että maasta. Tällä hetkellä taudin esiintymisen ja leviämisen kannalta suuren ongelman aiheuttaa Fusarium-tartunnan saaneen istukkaan käyttö. Tutkimuksissa on havaittu, että suurin osa istukkaiden tartunnasta on niin sanottua piilotartuntaa, jota ei pysty havaitsemaan istukkaissa silmämääräisellä arvioinnilla. Silmämääräisesti terveiksi luokitelluista istukkaista löytyi usein huomattavasti enemmän Fusarium-sieniä kuin vioittuneiksi luokitelluista. Tavanomaisessa viljelyssä kemiallisella peittauksella voidaan merkittävästi vähentää Fusarium-sienten saastuntaa istukkaissa. Sen sijaan luomuviljelyssä ei ole tällä hetkellä Fusariumin torjuntaan tehokkaita istukkaan peittausmenetelmiä.

Sipulinnäivete-tietokortissa kerrotaan Fusarium-sienten aiheuttaman taudin tartuntareiteistä ja oireista sekä torjunnasta. Kortissa tuodaan myös esille tutkimustuloksia eri tavalla käsiteltyjen, ammattiviljelyssä käytettävien istukkaiden sisältämistä Fusarium-lajeista ja saastunta-asteesta sekä biologisten kasvinsuojeluaineiden ja kasvunparanteiden käytöstä ja tehosta istukkaiden peittauksessa ja Fusarium-torjunnassa. Tutkimukset on toteutettu Luomu- ja IP-kasvistuotannon kehittäminen (EKOkas) ja Suomalainen kannattava ja voimistuva luomupuutarhatuotanto –hankkeiden yhteistyönä.

Sipulinnäivete-tietokortti
Artikkeli: Löytyykö ratkaisuja luomusipulia vaivaavaan sipulimätäongelmaan?

Kuva: Fusariumin ja harmaahomeen pilaamia sipuleita. Fusariumin pilaamia ovat ne sipulit, joissa pilaantuminen on alkanut juuresta käsin. Harmaahome pilaa sipuleita naatista eli kaulasta päin.