cover_issue_10757_fi_FI-scaled.jpg
Tapani Eskola, 2021.

Suomalaisen luomutuotannon ja monitieteisen luomututkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta

Luomuinstituutin johtajan, Sari Iivosen puheenvuoro tuoreessa Maaseutututkimus -julkaisussa käsittelee luomutuotannon kokonaiskuvaa ja nostaa esille sen haasteita ja mahdollisuuksia.

Millainen on luomutuotannon tulevaisuus? Vastaako luomu edelleen odotuksiin toimia kestävyysmuutoksen veturina vai viekö nopeasti muuttuva maailmantilanne mattoa alta?

Iivonen valottaa suomalaisen luomutuotannon tilaa ja näkymiä pitkän kokemuksensa kautta. Hän tuo esiin luomutuotannon kasvun aikaa sekä kunnianhimoisia tavoitteita Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana. Muuttuva maailmantilanne, kuten Ukrainan sota, pandemia, ilmastonmuutos, inflaatio tai muut globaalit tekijät ovat laskeneet luomutuotteiden kotimaista markkinaosuutta. Tätä ei estänyt edes luomutuotannon vankka asema omavaraisen ja kestävän ruokajärjestelmän edistäjänä.

Puheenvuorossa Iivonen nostaa myös esiin kysymyksiä luomutuotannon tulevaisuudesta, sen kestävyydestä, kuluttajien näkökulmista, markkinastrategioista ja tarpeesta etenkin monitieteiseen tutkimukseen, jossa käsitellään niin luomuviljelyn ekologisia, sosiaalisia kuin taloudellisia näkökulmia. Iivosen mukaan luomutuotannon menestymiseen vaikuttaa niin markkinat, kuluttajien asenteet, luomun asema yhteiskunnassa kuin sertifiointijärjestelmän uusiutumiskyky.

Lue koko puheenvuoro Maaseutututkimus-julkaisusta

Lähde: Maaseutututkimus • Finnish Journal of Rural Studies vol. 31 nro 2 (2023)