Koekenttakuva_Alma-Lehti_Pieni-scaled.jpg

Suomalaista luomututkimusta vahvistetaan – uudet väitöskirjatutkijat aloittivat työnsä

Luomuinstituutti avasi loppuvuodesta 2023 rahoitushaun, jonka tarkoituksena oli rahoittaa kaksi nelivuotista väitöskirjatutkimushanketta, jotka toteutettaisiin yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa. Hakemuksia saatiin yhteensä kuusi, joista kaksi valittiin rahoitettavaksi. Nyt molempiin hankkeisiin on saatu rekrytoitua väitöskirjatutkijat ja työ on alkanut. Uudet tutkijat työskentelevät Lukessa ja saavat väitöstyölleen tukea Luken tohtoriohjelmasta ja Helsingin yliopiston AGFOREE- ja DENVI– tohtoriohjelmista. 

Sekaviljelyn merkitys korostuu luomussa 

Ensimmäinen hanke, jonka parissa agronomi Alma Lehti on aloittanut työskentelyn, on nimeltään ”Developing Intercropping for Increased Resilience and Functional Biodiversity in Organic Crop Production”. Tutkimus keskittyy sekaviljelyyn luomuviljelyn satovarmuuden ja ekosysteemipalveluiden parantamisen keinona sekä kehittää kestävämpiä viljelykäytäntöjä luomuviljelyyn. Väitöskirjatyötä ohjaavat tutkimusprofessori Terho Hyvönen ja erikoistutkija Sari Himanen Lukesta sekä professori Pirjo Mäkelä Helsingin yliopistosta. 

Lehti on luomun moniosaaja, jonka työuraan mahtuu tehtäviä niin tutkimuksen, neuvonnan, hanketyön kuin tarkastustoiminnan parissa. Kiinnostus luomuun on kulkenut mukana aina opiskeluiden alkuajoista lähtien ja useimmat työtehtävätkin ovat liittyneet jollain tapaa luomutuotantoon. Luomussa häntä kiehtoo etenkin luonnon omien prosessien hyödyntäminen sekä pyrkimys riippumattomuuteen uusiutumattomista tuotantopanoksista. Lehti asuu ja työskentelee Jokioisilla. Tuore väitöskirjatutkija näkee sekaviljelyllä olevan paljon potentiaalia luomuviljelyn satovarmuuteen ja ekosysteemipalveluiden tarjoamiseen: 

− Sekaviljely todennäköisesti parantaa kasvuston kilpailukykyä rikkakasveja vastaan ja vähentää tauti- ja tuholaispainetta. Jos sekaviljelyssä on mukana palkokasveja, vähentää se myös lannoitustarvetta ja lisää valkuaisomavaraisuutta. Sekaviljelyyn liittyy toki myös haasteita – esimerkiksi sopivien seoskumppaneiden valinta voi olla vaikeaa. Juuri näitä haasteita tutkimushankkeessani pyritään ratkomaan. 

Tulevaisuudessa pelloilla voidaan kenties nähdä entistä monipuolisempia ja monilajisempia seoksia. Myös erilaiset lajikeseokset olisivat mahdollinen keino hyödyntää joitakin sekaviljelyn etuja ilman lajiseoksiin liittyviä haasteita. 

Alma-Lehti_kenttakoekuva_pieni-1.jpg
Alman kesäretkivinkki kaikille Lounais-Suomessa liikkuville: maaseutu- ja kotieläinpuisto Elonkierto Jokioisilla! Tänä vuonna puistoon perustetaan demoalue Alman omasta tutkimushankkeesta, jolloin kuka tahansa pääsee tutustumaan hankkeessa mukana oleviin puhdas- ja seoskasvustoihin käytännössä. 

Uusia menetelmiä luomutuotteiden elinkaariarviointiin 

Toisessa hankkeessa, ”Life Cycle Environmental Impacts and Ecosystem Services of Finnish Organic Products (OLCA)” filosofian maisteri Elina Karimaa puolestaan sukeltaa luomutuotteiden elinkaarisia ympäristövaikutuksia tutkivaan työhön. Hanke pyrkii kehittämään parempia menetelmiä luomutuotteiden ympäristövaikutusten arvioimiseksi ja tuottaa uutta tietoa suomalaisten luomutuotteiden elinkaarista ympäristövaikutuksista. Ohjaajina väitöskirjatyössä toimivat professori Hanna Tuomisto ja dosentti Iryna Herzon Helsingin yliopistosta sekä erikoistutkija Merja Saarinen Lukesta. 

Karimaa on valmistunut Helsingin yliopistosta ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmasta. Maisterivaiheessa hänen opintonsa painottuivat agroekologiaan.  

-Ruoan kestävyys ja eettisyys kuluttajan näkökulmasta ovat olleet minulle tärkeitä kysymyksiä jo nuoresta pitäen, joten on hienoa päästä työskentelemään näiden teemojen puolesta myös tutkijana, Karimaa kertoo. 

Elinkaariarvioinnin avulla voidaan pyrkiä tarkastelemaan, millaiset ratkaisut maatilan tuotantomenetelmissä ja maankäytössä olisivat optimaalisia ympäristön, ekosysteemipalveluiden tuotannon sekä maatilan tuotoksen kannalta. Karimaan väitöstyön yhtenä tärkeänä tavoitteena on tuottaa tietoa luomutuotteiden ympäristövaikutuksista verrattuna tavanomaisesti tuotettuihin tuotteisiin: 

-Tällä hetkellä näkisin, että merkittävämpiä muutoksia tarvitaan tavanomaisen tuotannon puolella, jotta maatalouden kestävyys paranisi. 

image.png
Elina Karimaan väitöstyö sisältää sekä elinkaariarvioinnin menetelmäkehitystä että tapaustutkimuksia, joissa tarkastellaan luomutuotannon vaikutuksia ympäristöön ja ekosysteemipalveluihin.

Nuorten tutkijoiden työpanos on tervetullutta 

Luomuinstituutti toivottaa lämpimästi tervetulleiksi nämä kaksi uutta väitöskirjatutkijaa Luonnonvarakeskukseen, jotka osaltaan vahvistavat suomalaista luomututkimusta. Luomuinstituutin johtaja Sari Iivonen on tyytyväinen, että näihin kiinnostaviin tutkimushankkeisiin löytyi runsaasta hakijamäärästä osaavat tekijät:  

Nämä kaksi nuorta tutkijaa tuovat arvokasta osaamistaan ja intoaan Luomuinstituutin tutkimushankkeisiin, ja odotamme innolla heidän panostaan luomututkimuksen edistämiseksi. 

Väitöskirjaprojekteille perustetaan omat projektisivustot Luken verkkosivuille, ja tutkijoiden työn etenemistä voi seurata myöhemmin myös blogin kautta. Luomuinstituutti tiedottaa hankkeiden etenemisestä säännöllisesti.