sariautio2.jpg

Suomelle edustaja Euroopan komission luomualan asiantuntijaryhmään

Euroopan komission luomualan asiantuntijaryhmän pysyväksi jäseneksi on nimetty ylitarkastaja, FT Sari Autio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista. Sari toimi vuosina 2017-20 Luomuinstituutin tutkimuspäällikkönä.

Euroopan komissio on nimittänyt 13 jäsentä EGTOPin nelivuotiskaudelle 2022 – 2025. EGTOP (Expert Group for Technical Advice on Organic Production) on neuvoa-antava asiantuntijaelin, joka antaa komissiolle lausuntoja esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden, lannoitteiden, elintarvike- ja rehunlisäaineiden soveltuvuudesta luomutuotantoon. EGTOPin lausuntojen perusteella komissio täydentää luomussa sallittujen tuotantopanosten luetteloa. Jäsenet ovat puolueettomia, organisaatioista riippumattomia ja heidät on kutsuttu asiantuntijaryhmään oman asiantuntemuksensa perusteella.

Sari Autiolla on 30 vuoden kokemus kemikaalien ympäristöriskien arvioinnista ja tällä hetkellä hän tekee töitä kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käytön ja riskien vähentämiseksi EU:n tavoitteiden mukaisesti. Luomutuotannon lisääntymisellä ja integroitujen viljelymenetelmien laajamittaisella omaksumisella on tärkeä rooli EU:n tavoitteiden saavuttamisessa.  

EGTOPin toiminta jakaantuu alatyöryhmiin. Niihin kutsutaan pysyvien edustajien lisäksi jäseniä komission ylläpitämältä varallaololistalta, jossa on 66 eri alojen asiantuntijaa. EGTOPin uuden toimikauden ensimmäisessä kokouksessa 3.2.2022 perustettiin alatyöryhmät kasvinsuojeluaineiden, lannoitteiden, elintarvikkeiden prosessoinnin, rehujen ja lemmikkieläinruokien, pesu- ja desinfiointiaineiden, innovatiivisen rakentamisen sekä teollisen maatalouden kysymyksiin.

Sari Autio nimettiin jäseneksi kasvinsuojeluaineita sekä pesu- ja desinfiointiaineita koskeviin alatyöryhmiin ja viimeksi mainitun puheenjohtajaksi.

Lämpimät onnittelut Sarille!

Kirjoittaja:

Sari Iivonen