Luomuinstituutti_9586_LoRes_2000px1.jpg

Tanskalaisen raportin mukaan luomuviljely on tehokas ilmastotoimi

Tanskalainen neuvontapalveluiden kattojärjestö SEGES innovation on listannut tehokkaimmat ilmastotoimenpiteet Tanskan maataloudelle raportissaan ”Klimavirkemidler til dansk landbrug 2023”. Luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymistä pidetään raportissa yhtenä 29 tehokkaimmasta toimenpiteestä Tanskan maatalouden ilmastojalanjäljen pienentämiseksi. Luomuviljelyn hyödyt liittyvät pääasiassa lannoitteiden käyttöön, viljelykiertoon, alhaisempaan eläintiheyteen, laajempaan laidunmaan käyttöön ja hiilensidontaan.

SEGES Innovationin raportissa yksilöidään Tanskan maataloudelle tehokkaimmat ilmastotoimenpiteet, joilla se voi saavuttaa ilmastotavoitteensa vuoteen 2030 mennessä. Raportin mukaan maatalous voi vähentää päästöjään 6,9–9,8 miljoonalla hiilidioksidiekvivalenttitonnilla vuoteen 2030 mennessä, jos 29 ehdotusta pannaan täysimääräisesti täytäntöön. Luomualan kaksinkertaistamisen arvioidaan vähentävän maatalouden päästöjä jopa 0,6 miljoonaa tonnia CO2-ekvivalenttia vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Tanskan laskelmat on tehty hehtaaria eikä tuotekiloa kohti, mikä taas on Ruotsissa yleisempää.

”Viimeaikaisten analyysien ja synteesiraporttien perusteella tiedämme, että luonnonmukaisella maataloudella on suuret mahdollisuudet vähentää Tanskan maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä. Tiedämme kuitenkin myös, että tulokset eivät tule itsestään, sillä se edellyttää poliittisia toimia ja luonnonmukaisen maatalouden ravinteiden lisäämiseen keskittymistä, jos haluamme saavuttaa hallituksen tavoitteen kaksinkertaistaa luonnonmukaisen viljelyn pinta-ala vuoteen 2030 mennessä”, sanoo Julie Cherono Schmidt Henriksen, ilmastoon keskittyvän luonnonmukaisen maatalouden innovaatiokeskuksen pääkonsultti.

Lue raportti SEGESin verkkosivuilta: Klimavirkemidler til dansk landbrug 2023

Teksti on käännetty Ekofakta-verkkosivulta https://ekofakta.se/nyheter/2023-10-24/ekologiskt-lantbruk-effektiv-klimataatgaerd-enligt-dansk-rapport [24.11.2023]