Luomuinstituutti_177x145.gif
Luomuinstituutti_logo

Tavanomaisen ja luomulihan väliset koostumuserot: systemaattinen aineistokatsaus ja meta-analyysi

TUTKITTUA TIETOA: Luomun kysynnän kasvu johtuu osittain kuluttajien käsityksestä, että luomuruoka on tavanomaista ruokaa ravintoainepitoisempaa. Erityisesti tavanomaisen ja luomulihan ravintosisältöä koskevia systemaattisia aineistokatsauksia ei ole tehty. Esittelemme tässä tutkimuksessa 67:n tavanomaisia ja luomulihatuotteita vertaavien julkaistujen tutkimusten meta-analyysin tulokset.

Monien ravintoaineiden (esim. mineraalit, antioksidantit ja yksittäiset rasvahapot) kohdalla tutkimusaineisto oli liian heikkoa meta-analyysin tekemiseen. Rasvahappojen kohdalla tilastollisesti merkittäviä eroja voitiin kuitenkin tutkia kun koko aineisto käsiteltiin. SFA[1] ja MUFA[2] pitoisuudet olivat samat tai hieman alhaisemmat luomulihassa tavanomaiseen verrattuna. Suuremmat erot löytyivät kokonais- PUFA:ssa[3]  ja n-3PUFA:ssa, mitkä olivat arviolta 23 % ja 47 % korkeammat luomulihassa. Kuitenkin näiden sekä monien muiden pitoisuuksien, joissa meta-analyysi löysi eroavaisuuksia, kohdalla heterogeenisyys oli suuri ja tämä johtuu tutkittujen eläinten ja lihojen välisistä eroista. Kontrolloitujen kokeellisten tutkimusten antama näyttö osoittaa, että korkea laidun/nurmi-peräinen luomutuotannon standardeihin kuuluva ruokavalio voi olla suurin syy rasvahappoihin liittyviin eroihin. Lisää tutkimusta tarvitaan, jotta mm. antioksidantti-, vitamiini- ja mineraalipitoisuuksia voitaisiin tutkia meta-analyysin avulla ja rasvahappotutkimusten tarkkuutta ja johdonmukaisuutta lisätä kaikkien eläinlajien kohdalla. Pitoisuuksien erojen mahdollisista vaikutuksista ihmisen terveyteen kiistellään.

Dominika Srednika-Tober et al., 2015, British Journal of Nutrition, doi:10.1017/s0007114515005073

Asiasanat: luomuruoka, eläinperäiset tuotteet, liha, rauta, lihan rasvasisältö, n-3 PUFA, n-6 PUFA

Alkuperäinen koko artikkeli on luettavissa http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26878675

Käännös: Jaakko Nuutila, Luomuinstituutti, jaakko.nuutila@luke.fi

 

[1] Tyydyttynyt rasvahappo

[2] Yksittäistyydyttymätön rasvahappo

[3] Monityydyttymätön rasvahappo