ruokala_177x145.jpg

Tavanomaisen ja luomuruoan välillä merkittäviä eroja

Newcastlen yliopiston johtama kansainvälinen tutkimusryhmä osoitti, että luomuruoassa on jopa 60 prosenttia enemmän monia tärkeitä antioksidantteja kuin tavanomaisesti tuotetussa ruoassa.

Tähän mennessä alansa laajimmassa tutkimuksessa analysoitiin 343 aiemman tutkimuksen tulokset luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotetun ruoan koostumuseroista. Tutkimusryhmä havaitsi, että siirtymällä käyttämään luomuhedelmiä, -marjoja, -kasviksia ja viljoja ja niistä valmistettua ruokaa, voi saada yhtä paljon lisää antioksidantteja, kuin mitä 1-2 lisäannosta kasviksia päivässä sisältää.

British Journal of Nutrition -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa osoitetaan myös, että luomutuotteissa on huomattavasti vähemmän myrkyllisiä raskasmetalleja. EU:n komissio on asettanut maksimiarvot kadmiumin, lyijyn ja elohopean pitoisuuksille elintarvikkeissa. Luomutuotteissa kadmiumpitoisuudet olivat keskimäärin lähes 50 prosenttia matalampia kuin tavanomaisissa tuotteissa.

Tutkimusta johti Newcastlen yliopiston ekologisen maatalouden professori Carlo Leifert. − Tutkimus osoittaa, että valitsemalla luomustandardin mukaisesti tuotettua ruokaa saa enemmän ravitsemuksellisesti edullisia antioksidantteja ja altistuu pienemmälle määrälle myrkyllisiä raskasmetalleja, toteaa Leifert.

− Tämä tuo kuluttajalle tärkeää lisätietoa aiheesta, josta on ollut tähän saakka hämmentävää ja osittain ristiriitaistakin informaatiota saatavilla.

Kattavin koskaan tehty analyysi uusin menetelmin

Tutkimus on kattavin koskaan tehty analyysi luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotetun ruoan ravintosisällöistä. Tulokset pohjautuvat uraauurtavaan systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen ja kansainvälisen tutkimusryhmän tekemään meta-analyysiin.

Tuoreet tulokset poikkeavat Yhdistyneen kuningaskunnan Elintarvikeviraston (UK Food Standards Agency (FSA) vuonna 2009 tekemän tutkimuksen tuloksista, joissa ei voitu osoittaa olennaisia eroja tai merkitseviä ravitsemuksellisia etuja luomutuotteille. FSA’n tutkimus pohjautui vain 46:een lihaa, maitoa ja viljaa koskevaan tutkimusjulkaisuun; Newcastlen toteuttama meta-analyysi kattoi 343 saatavilla olevaa vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua tavanomaisesti tuotettujen ja luomutuotteiden koostumuseroista.

− Keskeisin ero näiden kahden tutkimuksen välillä on toteutusajankohta. Tämän aihealueen tutkimus on käynnistynyt hitaasti ja meillä oli käytettävissämme huomattavasti enemmän tietoaineistoa kuin viisi vuotta sitten, selittää professori Leifert.

Synteesin paljon laajempi tutkimusaineisto mahdollisti tarkoituksenmukaisempien tilastollisten menetelmien käyttämisen ja ratkaisevampien johtopäätösten tekemisen luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotetun sadon välillä.

Luomuruoassa runsaasti enemmän antioksidantteja

EU:n kuudennen puiteohjelman ja Sheepdrove-säätiön rahoittama tutkimus osoitti, että antioksidanttipitoisuudet (polyfenolit) olivat 18–69 prosenttia korkeampia luomutuotteissa. Runsas antioksidanttien saanti on lukuisissa tutkimuksissa yhdistetty pienempään kroonisten sairauksien (mm. sydän ja verisuoni- ja neurodegeneratiivisten tautien) ja tiettyjen syöpien riskiin.

Myös toksisten raskasmetallien (esim. kadmiumin) pitoisuudet olivat keskimäärin 48 prosenttia pienempiä.

Luomutuotteiden typpipitoisuudet olivat myös merkitsevästi matalampia. Kokonaistyppipitoisuus oli 10 prosenttia, nitraattipitoisuus 30 prosenttia ja nitriittipitoisuus 87 prosenttia alempi kuin tavanomaisissa tuotteissa. Tavanomaisista tuotteista löytyi neljä kertaa todennäköisemmin torjunta-aineita kuin luomutuotteista.

Terveysvaikutukset selvitettävä

Professori Leifertin mielestä toteutetun tutkimuksen tulisi olla vasta lähtökohta jatkotutkimukselle. − Olemme nyt kiistatta osoittaneet, että tavanomaisten ja luomutuotteiden välillä on koostumuseroja. Seuraavaksi pitäisi toteuttaa hyvin kontrolloituja kliinisiä ravitsemusinterventioita ja kohorttitutkimuksia, joissa voidaan tunnistaa ja määrittää luomuruokavalioon siirtymisen mahdolliset terveysvaikutukset.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen professori Raija Tahvonen oli mukana tutkimusjulkaisun kirjoitustyössä. Myös Tahvonen perää laajempaa tutkimusta luomuruoan terveyseduista. − Olisi mielenkiintoista verrata tavanomaisista tuotteista koostetun, ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion vaikutuksia vastaavan, luomutuotteista koostetun ruokavalion vaikutuksiin. Tutkimusten tulisi olla pitkäkestoisia, koska koko elinajan ruokavalio vaikuttaa esimerkiksi elintapasairauksien riskiin ja sairastumisikään.

Tutkimuksen tekijät toivovat jatkoa aiheen julkiseen ja tieteelliseen keskusteluun. Tutkimukseen luotu ja käytetty tietokanta on vapaasti saatavilla Newcastlen yliopiston www-sivuilla (http://research.ncl.ac.uk/nefg/QOF) sekä asiantuntijoille että kiinnostuneille yleisön edustajille.

Lähde: Higher antioxidant concentrations and less cadmium and pesticide residues in organically-grown crops: a systematic literature review and meta-analyses.” Baranski, M. et al. British Journal of Nutrition, July 15th 2014.

Koko artikkeli Cambridge Journals’issa

Lue myös: Luomuruoan terveellisyyden tueksi löytyy tutkimustuloksia

Lisätietoja

Professori Raija Tahvonen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, puh. 029 531 7791, raija.tahvonen (a) mtt.fi.

Professor Carlo Leifert, Professor of Ecological Agriculture, School of Agriculture, Food and Rural Development, Newcastle University, carlo.leifert (a) cl.ac.uk

Louella Houldcroft, Senior Communications Manager, Faculty of Science, Agriculture and Engineering, Newcastle University, puh. +44 (0) 191 208 5108, gsm. 07989 850511, louella.houldcroft (a) ncl.ac.uk