Lairon_IMG_3350_web.jpg

Terveysnäkökulma monitieteisen luomututkimusseminaarin yhdistävä tekijä

Monitieteinen Scientific Seminar on Organic Food 2014 – open, critical and collaborative approaches kokosi Mikkeliin 50 luomututkijaa ja asiantuntijaa eri puolilta Eurooppaa sekä muualta maailmalta 5.–7.11.2014. Terveysnäkökulma oli yksi eri alojen tutkimusesityksiä yhdistävä tekijä; keskusteluun nousivat niin luomuruoan terveysvaikutukset, kotieläinten ja mehiläisten terveys, kuluttajakäyttäytymistä ja -asenteita ohjaavat terveyskäsitykset, puhumattakaan ruoan ympäristövaikutuksista ja luomusta  kestävän ruoantuotannon edistäjänä.

Ensimmäisen päivän ohjelmassa tohtori Denise Lairon (INSERM/INRA, Ranska) esitteli laajaa ranskalaisten aikuisten terveysindeksiä selvittänyttä tutkimusta, jossa luomuruoan käyttäjien ja tavanomaisesti tuotettua ruokaa syövien terveyserot olivat merkittävät. Luomuruoan käyttäjillä esiintyi 50 % vähemmän ylipainoa, ruokailutottumukset olivat terveellisemmät ja ravintoaineiden saanti parempaa. Luomuruoan käyttäminen korreloi vahvasti terveyteen. Tutkimuksessa ei kuitenkaan selvitetty onko luomuruoka paremman terveysindeksin syy vai suosivatko jo ennestään terveystietoiset ja terveydestään muutenkin huolehtivat ihmiset luomuruokaa.

Professori Ernesto Guzman Kanadasta muistutti, että maailmanlaajuisesti havaittu mehiläispopulaatioiden kato vaikuttaa koko ruoantuotantoon, koska 40 % länsimaiden ruoantuotannosta on riippuvainen mehiläispölytyksestä. Guzman kertoi tutkimusryhmänsä testaamista luonnonmenetelmistä ja niiden tehosta varriopunkin torjunnassa. Varriopunkki aiheuttaa valtaosan mehiläisten talvikuolemista.

Laajan kansainvälisen tutkimuksen löydöksiä luomuruoan ja tavanomaisen ruoan koostumuseroista esitteli professori Raija Tahvonen MTT:sta. Tutkimuksen mukaan luomuruoka sisälsi merkitsevästi enemmän antioksidantteja, fenoli- ja polyfenoli-yhdisteitä ja vähemmän proteiinia, aminohappoja, nitraatteja ja typpeä. Lisäksi luomuruoasta löytyi harvemmin torjunta-ainejäämiä tavanomaiseen ruokaan verrattuna. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että luomuruoka on terveydelle edullisempaa kuin tavanomaisesti tuotettu ruoka. Lisätutkimuksia luomuruoan terveysvaikutuksista kuitenkin tarvitaan.

Tutkijatohtori Minna Mikkola Helsingin yliopistosta nosti esiin vallitsevia ruoankulutukseen ja sitä kautta terveyteen vaikuttavia poliittisia ja taloudellisia valta-asetelmia. Mikkola muistutti, että länsimaisen identiteettimme lähtökohdat muodostavat kulutustottumustemme motiivit. Voi kuitenkin kysyä, kuka todellisuudessa lopulta on vastuussa terveydestämme. Mikkolan mukaan yhteiskunnassa voi pian koittaa uusi aikakausi, jossa hajautetusta luomu- ja lähiruokaan perustuvasta ruoantuotannosta tulee jälleen valtavirtaa.

Ruoan autenttisuuden selvittämiseen kehitetyistä kemiallisista analyysimenetelmistä puhui tohtori Felice Simeone (Alankomaat/Italiasta). Tohtori Michael Walkenhorst Sveitsistä esitteli kasvilääkinnän mahdollisuuksia luomukotieläinten hoidossa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Kasvilääkintä tarjoaa vaihtoehtoja tavanomaisessa tuotannossa antibioottiresistenssiä ja muita haittavaikutuksia aiheuttavalle antibioottilääkinnälle.

Seminaarin toisen päivän kahdessa rinnakkaistyöpajassa tutkijat esittivät luomualkutuotantoa, ympäristöä ja tuotteiden laatua sekä luomutuotteita, kuluttajakäyttäytymistä ja yhteiskuntaa käsittelevien tutkimusten tuloksia. Professori, ISOFARin ja TIPI (IFOAM) hallituksen jäsen Gerold Rahmann Saksasta esitteli tilastoja luomumaatalouden vs. tavanomaisen maatalouden tutkimukseen panostettavista tutkimusresursseista, joista luomututkimukseen suunnataan vain murto-osa. Rahmann uskoo, että entistä vahvempi maiden välinen, keskitetty tutkimusyhteistyö yhdessä ISOFARin ja IFOAMin kaltaisten luomun kansainvälisten järjestöjen tekemällä vaikuttamistyön kanssa edistää luomutuotantoa maailmanlaajuisesti.

Seminaarin päätti erikoistutkija Helena Kahiluodon (MTT) puheenvuoro globaalista ruokakriisistä ja luomutuotannon mahdollisuuksista vähentää ympäristökuormaa ja tuottaa ruoka energiatehokkaasti ja kestävästi maailman yhä kasvavalle väestölle.

Monitieteinen luomututkimusseminaari rakentui neljän teeman ympärille, jotka olivat ruoan laatu ja alkuperä, terveellisyys, turvallisuus ja ruokajärjestelmän kestävyys. Scientific Seminar on Organic Food 2014 -tapahtuman esitykset tullaan julkaisemaan Luomuinstituutin verkkosivujen Materiaalipankissa.

Scientific Seminar on Organic Food 2014 – verkkosivut

Seminaarin virallisena kumppanina toimi kansainvälinen luomumaataloustutkimuksen kattojärjestö ISOFAR. Seminaarin järjesti Luomuinstituutti.