Kasvupeitteisyys_tietokortti.png
Öljyretikka kerääjäkasvina. Kuva Pirjo Kivijärvi/ Luke

Tietokortti: Kasvipeitteisyyden lisääminen avomaavihannesten viljelykierrossa parantaa maan kasvukuntoa

Uudistavassa eli regeneratiivisessa viljelyssä painottuu usein viljelyn ekologinen kestävyys, erityisesti maan kasvukunnon hoito ja parantaminen, hiilensidonnan lisääminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä maatalousympäristön lajimonimuotoisuuden vaaliminen. Nämä toimenpiteet toteutuvatkin usein luonnonmukaisessa viljelyssä.

Maan kasvukuntoon ja hyvinvointiin sekä viljely-ympäristön monimuotoisuuteen voi vaikuttaa lisäämällä viljelykierron aikana peltojen kasvipeitteisyyttä, kasvilajiston monimuotoisuutta ja yhteyttävää kasvialaa. Juuri julkaistu Luonnonvarakeskuksen tietokortti ’Kasvipeitteisyyden lisääminen avomaavihannestuotannossa’ on tuotettu yhdessä KASVIS-, Luomu 2.0- ja KOULU-hankkeiden kanssa.

Kasvipeitteisyyden lisääminen avomaan vihannestuotannossa koetaan usein haasteelliseksi, ja siihen on kaivattu lisää tietoa ja käytännön kokemuksia. Tietokortissa kerrotaan vihannetilojen viljelykiertoon soveltuvista kasvipeitteisyyden lisäämisen vaihtoehdoista. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota kasvilajivalintoihin, jotta kasvipeitteisyyden ja kasvilajiston lisääminen vihannesten viljelykierrossa ei lisää tautiriskiä ja vaaranna sadon laatua ja määrää.

Lisätietoa:

Tutkija Pirjo Kivijärvi, p. 0295 326 250, pirjo.kivijarvi@luke.fi
Erikoistutkija Terhi Suojala-Ahlfors, p. 0295 326 557, terhi.suojala-ahlfors@luke.fi