asikainen.png

Tohtorikoulutus laajentaa Luomuinstituutin toimintaa

Luke käynnisti oman tohtoriohjelman jäntevöittämään Lukessa työskentelevien tohtoriopiskelijoiden opintopolkua. Kimmokkeena tähän oli kansallinen Tohtori 1000 politiikkalinjaus ja havainto, että Lukessa työskentelee erityyppisin sopimuksin yli 70 tohtoriopiskelijaa. Lisäksi rekrytoinnissa oli haasteita, sillä useilla tieteenaloilla ei tohtoritarjontaa ole ja tutkijapaikkoihin ei saatu haetun osaamisprofiilin tutkijoita.

Kaikki tohtoriopiskelijat saavat tohtoritutkintonsa yliopistoilta ja myös heidän opintosuunnitelmansa on hyväksyttävä yliopiston sääntöjen mukaisesti. Siksi tohtoriohjelmamme myötä olemme edelleen tiivistäneet yhteistyötä yliopistojen kanssa ja muotoilleet yhdessä väitöskirjojen aihealueita, jotta ne vastaisivat sekä Luken että yliopistojen tarpeisiin ja osaamisprofiileihin. Helsingin yliopiston kanssa avattiin kaksi luomuun liittyvää väitöskirjatehtävää, joihin on nyt valittu opiskelijat.

Luomu tarvitsee osaajia ja luomututkimuksessa tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä esimerkiksi siitä, miten luomutuotantoon erikoistuva viljelijä voi menestyä sekä luomuruuan tuotannossa että sen markkinoinnissa. Kun luomua vertaillaan perinteiseen maataloustuotantoon ja sen tuotteisiin tarvitaan syvällistä ja monimuuttujaista tietoa luomutuotteiden elinkaarista ympäristövaikutuksista. Tähän tematiikkaan porautuu FM Elina Karimaan väitöskirjatyö. Agronomi Alma Lehti puolestaan keskittyy sekaviljelyyn luomuviljelyn satovarmuuden ja ekosysteemipalveluiden parantamisen keinona sekä kehittää kestävämpiä viljelykäytäntöjä luomuviljelyyn. Molemmissa väitöskirjatöissä ohjaajia on sekä Helsingin yliopistosta että Lukesta.

Nämä kaksi Luomuinstituutin hankkeen kautta rahoitettua tutkijaa ovat uusi avaus Luomuinstituutin toimintakenttään ja samalla vahva panos alan osaajien kouluttamiseen. Samalla väitöskirjatutkijat vahvistavat luomutuotannon tiedeperustaa ja luovat pohjaa luomutuotannon ja perinteisen maatalouden tuotannon vertailemiseksi ja toisaalta luomutuotannon kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Tätä tietoa ja osaamista tarvitaan juuri nyt kovasti kilpailluilla ruuantuotantomarkkinoilla.

Antti Asikainen
tutkimusylijohtaja, Luke