Biologiset_torjuntamenetelmat_luomusipuli_ja_perunatauteihin_LUKE.jpg

Uutta tilakoetietoa biologisten torjuntamenetelmien tehoista luomusipulin ja -perunan tautitorjunnassa

Luonnonmukaisessa vihannesviljelyssä oman haasteensa kannattavalle tuotannolle asettavat kasvitaudit ja niiden torjunnassa käytettävät menetelmät. Erilaiset kasvitaudit aiheuttavat vuosittain merkittäviä satotappioita sekä taloudellisia menetyksiä. Tutkimus- ja kehittämistyön avulla pyritään etsimään ratkaisuja vihannestuotannon ongelmiin ja parantamaan sadon laatua.

EKOkas – Luomu ja IP-kasvistuotannon kehittäminen -hankkeessa toteutettiin tutkimus, jossa selvitettiin biologisten torjunta-ainevalmisteiden ja kasvunparanteiden käyttömahdollisuuksia luomusipulin ja -perunan kasvitautitorjunnassa. Lähemmässä tarkastelussa olivat sipulinnäivete (Fusarium spp.) ja perunaseitti (Rhizoctonia solani). Tutkimuksesta on tehty julkaisu Biologiset torjuntamenetelmät luomusipulin ja -perunan tautitorjunnassa. Tilakokeiden tuloksia 2012-2014.

Tutkimuksessa testatuilla biologisilla torjuntavalmisteilla (Prestop, Mycostop) ja kasvunparanteilla (FZB24, Rhizo Vital 42, Rhizocell) ei tilakokeissa pystytty osoittamaan tautitorjuntavaikutusta tai merkittävää vaikutusta sadon laatuun. Valmisteiden tehot olivat vaihtelevia. Lisäysmateriaali oli jo valmiiksi hyvin tautista, joten valmisteiden antama hyöty jäi parhaimmillaankin vaatimattomaksi. Sipulikokeiden osalta voitiin todeta liotuspeittauksen olevan huono menetelmä, sillä istukkaisiin jäävä kosteus todennäköisesti aktivoi Fusarium-sienten toimintaa. Sumutuskäsittely vaikutti olevan parempi menetelmä istukassipulien peittauksessa, mutta siemenperunoiden peittauksessa sillä ei ollut juuri eroa verrattuna liotuspeittaukseen.

Tutkimuksen perusteella erilaisten peittausmenetelmien ja muiden torjuntamenetelmien kehittäminen vaatii vielä lisätutkimusta. Kehittämistyön avulla olisi pyrittävä myös etsimään vaihtoehtoisia tuotantomenetelmiä erityisesti kotimaisen luomusipulintuotannon turvaamiseksi. Tutkimus oli osa Luonnonvarakeskuksen (Luke), Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja ProAgrian yhteistä EKOkas – Luomu ja IP-kasvistuotannon kehittäminen -hanketta, joka toteutettiin käytännön viljelijöiden sekä alan yritysten yhteistyönä vuosina 2012–2015. Luonnonvarakeskus vastasi hankkeen koordinaatiosta. Hanketta rahoittivat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Kaakkois- Suomen ja Hämeen ELY-keskukset sekä useat yritykset.

Biologiset torjuntamenetelmät luomusipulin ja -perunan tautitorjunnassa. Tilakokeiden tuloksia 2012–2014 – julkaisu

Julkaisu:

Emmi Kuivainen & Sari Iivonen  (toim.). Biologiset torjuntamenetelmät luomusipulin ja- perunan tautitorjunnassa. Tilakokeiden tuloksia 2012–2014. Luonnonvara-ja biotalouden tutkimus 42/2015. Luonnonvarakeskus. ISBN: 978-952-326-059-7 (Verkkojulkaisu)