Lypsylehmien-laidunlauma_britasuokas_web.jpg

Video: Luomumaitotilan monipuoliset laidunnuskäytännöt – hyvinvointia ja ympäristöhyötyjä

Laidun on lypsylehmän lajinmukainen paikka. Laidunnus tukee monipuolisesti nautojen hyvinvointia ja terveyttä sekä mahdollistaa lajityypillisen käyttäytymisen. Matti Tuhkalainen ja Ann-Mari Lintunen Mäkiharjun luomutilalta kertovat, että tilan lehmillä on pääsy laitumelle päivittäin laidunkaudella. Laidunnus ja lypsyllä käynti vaativat tilan 60:ltä lehmältä toisinaan hieman harjoittelua-.

VIDEO: Luomumaitotilan monipuoliset laidunnuskäytännöt

Laitumella naudat voivat toimia laumassa, seurustella lajitoveriensa kanssa, liikkua vapaasti, syödä lajityypillisesti sekä maata ja märehtiä pehmeällä alustalla. Laidunnus tekee hyvää myös naudoille, jotka saavat liikkua vapaasti navetassa ja ulkotarhassa. Kaikkien luonnonmukaisesti hoidettujen nautojen tulee laidunkaudella päästä päivittäin laitumelle. Mikään navettatyyppi ei itsessään estä laidunnusta, vaan laidunnusratkaisut voidaan suunnitella tilakohtaisesti. Laidunnuksen toteuttamista helpottaa hyvä ennakkosuunnittelu, jossa huomioidaan käytettävissä oleva laidunala sekä eläinmäärät ja –ryhmät.

Erityisesti automaattisessa lypsyjärjestelmässä lehmiä on innostettava kulkemaan laitumelta lypsylle. Laidunalueet mahdollisimman lähellä navettaa ja selkeät kulkuväylät sujuvoittavat eläinliikennettä ja auttavat ylläpitämään korkeaa maitotuotosta edellyttävää lypsyväliä.

kuva8340

Lehmiä voidaan houkutella lypsylle tarjoamalla maittavaa rehua ruokintapöydällä sekä robotin annostelemalla väkirehulla. Robotin kapasiteetin on oltava riittävä, jotta ruuhkia ei synny ja lehmät pääsevät halutessaan lypsylle. Laitumelle kulku voi olla vapaata tai sitä voidaan ohjata laidunnusporttien avulla, esimerkiksi niin, että laitumelle pääsee vasta lypsyn jälkeen.

Matti Tuhkalainen ja Ann-Mari Lintunen Mäkiharjun luomutilalta kertovat, että automaattilypsy otettiin tilalla käyttöön vuonna 2017. Tilan lehmillä on pääsy laitumelle päivittäin laidunkaudella. Tuhkalaisen mukaan laidunnus ja lypsyllä käynti vaativat tilan 60:ltä lehmältä toisinaan hieman harjoittelua. Välillä portit voivat olla auki ja lehmät kulkevat vapaasti ja toisinaan lehmiä on myös haettava navettaan. Tilan paimenkoirat ovat tehokas apu eläimiä siirrettäessä.

kuva8350

Automaattilypsyssä on tärkeää tarkkailla lehmiä ja ymmärtää niiden käyttäytymistä, jotta laidunnus onnistuu hyvin. Laidunten viljelytekniikkaan panostaminen kannattaa, jotta laidunala tuottaa ravitsevaa, hyvin sulavaa laadukasta ja kustannustehokasta rehua.

Teksti Heli Lehtinen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Lähteet:

Eläinten hyvinvointikeskus EHK. 2021. Nauta tuotantoeläimenä

Hokkanen, A-H. 2020. Laiduntaminen stressaa – hyvällä tavalla! Nauta-lehti 5/2020. Viitattu 6.7.2021. 

Kattainen, Perttu; Korhonen, Ida; Korhonen, Pirkko; Pietikäinen, Vuokko; Ruotsalainen, Jukka; Pulkka, Eeva-Kaisa (2021) Laidunnus – ja jaloitteluopas