tilli-vastavalo-ia-ahonen-scaled.jpg
Kuva: Ia Ahonen

Viestintäsuunnittelijaksi Luomuinstituuttiin?

Ruralia-instituuttin haetaan viestintäsuunnittelijaa 1.1.-31.12.2014 (sijaisuus)

Helsingin yliopisto kuuluu Euroopan parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa opiskelee 36 000 tutkinto-opiskelijaa ja työskentelee yli 8 500 oman alansa asiantuntijaa. Ruralia-instituutti (www.helsinki.fi/ruralia) on Helsingin yliopiston erillinen laitos, jonka tehtävänä on edistää maaseudun elinkeinoja ja elinolosuhteita monitieteisen tutkimuksen sekä siihen perustuvan innovaatiotoiminnan ja aikuiskoulutuksen avulla. Instituutti tekee laajaa kansainvälistä, valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä 70 hengen voimin Mikkelissä ja Seinäjoella.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti hakee Mikkelin yksikköönsä

VIESTINTÄSUUNNITTELIJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2014–31.12.2014 (sijaisuus) Luomuinstituutin vakiinnuttaminen -hankkeeseen, jota rahoittaa osaksi Euroopan aluekehitysrahasto ja osaksi Etelä-Savon maakuntaliitto. Ruralia-instituutti hallinnoi hanketta, jossa osatoteuttajina ovat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT sekä ProAgria Etelä-Savo ry.

Luomuinstituutin vakiinnuttaminen -hankkeen päätavoitteena on hakea ratkaisua laajaan yhteiskunnalliseen kysymykseen luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden kehittämiseen ensin eurooppalaiselle keskitasolle ja seuraavassa vaiheessa maamme valtavirraksi.

Luomuinstituutti on verkosto-organisaatio, joka tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko elintarvikeketjussa monitieteisen tutkimuksen, koulutuksen, kehityshankkeiden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen keinoin. Luomuinstituutin perustivat Helsingin yliopisto ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 1.1.2013 alkaen. Viestintäsuunnittelija työskentelee Luomuinstituutin koordinaatioyksikössä Mikkelissä.

Viestintäsuunnittelijan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Luomuinstituutin viestintää yhdessä koordinaatiotiimin kanssa. Viestintäsuunnittelijan päätehtäviä ovat tieteestä tiedottaminen, Luomuinstituutin www-sivujen ylläpito ja päivittäminen sekä hankeviestintä. Lisäksi viestintäsuunnittelija osallistuu Luomupäivien ja Luomututkimusseminaarin järjestämiseen ja toimii hankkeen ohjausryhmän sihteerinä.

Tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta on eduksi tehtävään soveltuva, yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, mielellään viestinnän alalta sekä aikaisempaa kokemusta viestinnän tehtävistä, erityisesti verkkoviestinnästä. Tehtävään valittavalta toivotaan kokemusta EU-osarahoitteisten kehittämishankkeiden toteuttamisesta, organisointikykyä sekä tiimi- ja ryhmätyövalmiuksia, hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä joustavaa toimintatapaa. Tietämys luonnonmukaisesta maa- ja elintarviketaloudesta katsotaan hakijoille eduksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasoon 8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, josta ilmenee hakijan koulutus, suoritetut tutkinnot, työkokemus sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan.

Hakemus osoitetaan Ruralia-instituutin johtajalle ja toimitetaan liitteineen osoitteeseen Helsingin yliopiston kirjaamo, PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO, tai hy-kirjaamo@helsinki.fi. Hakuaika päättyy 30. lokakuuta 2013. (Kirjaamo suljetaan klo 15.45.) Kuoreen tai sähköpostiviestin otsikkokenttään merkintä: Työhakemus/Viestintäsuunnittelija.

Lisätietoja tehtävästä antaa Luomuinstituutin johtaja Pirjo Siiskonen, 0440 752 755, pirjo.siiskonen@helsinki.fi.