Synteesiraportti_22_kuvitus.png
Huoneentaulussa viljelijöille tiivistetään, miten tiloilla voidaan tukea luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.

Voidaanko luomutuotannolla taklata luontokatoa Suomessa?

Luontokato on aikamme uhka. Maankäytön muutokset, ilmastonmuutos, torjunta-aineiden runsas käyttö maataloudessa, vieraslajien leviäminen ja viljelyn yksipuolistuminen köyhdyttävät luonnon monimuotoisuutta. Tämä on jo tutuksi tullut lista, jonka olemme saaneet lukea monista raporteista viime vuosina.

Lajiston rikkaus on luomutuotannossa 34 % suurempi

Kansainvälinen tutkimus on osoittanut luomutuotannolla olevan positiivisia vaikutuksia useiden eri maatalousympäristössä elävien eliöryhmien monimuotoisuuteen. Euroopan komission tuoreessa raportissakin todetaan, että lajiston rikkaus on luomutuotannossa 34 % suurempi kuin tavanomaisessa tuotannossa. Kuulostaa selkeältä ja suurelta luvulta. Niin selkeältä, että tutkijan utelias mieli herää. Voiko tämä pitää paikkansa myös Suomessa? Tuore synteesiraporttimme sai alkunsa tästä kysymyksestä.

Olimme tietoisia siitä, että kansainväliseen tutkimukseen perustuva argumentointi luomutuotannon monimuotoisuushyödyistä perustuu kuitenkin pitkälti muualla kuin Suomessa tai laajemmin boreaalisella ilmastoalueella tuotettuun tietoon. Siksi koimme tarpeelliseksi arvioida, mitä luomutuotannon monimuotoisuusvaikutuksista tiedetään pohjoisissa olosuhteissa ja millaisia tietoaukkoja meillä Suomessa on.

Monimuotoisuutta useilla eri tasoilla

Monimuotoisuusvaikutusten arviointi ei ole lainkaan niin yksinkertaista kuin luulisi. Ensinnäkin monimuotoisuutta esiintyy useilla eri tasoilla. On geneettistä, tuotannollista, ekosysteemien, maisematason ja eliölajiston monimuotoisuutta. Meille oli selvää, että jo julkaistun tiedon läpikäymiseen tarvitaan monenlaisia osaajia. Ei auttanut muu kuin kutsua kokoon monipuolinen joukko Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston asiantuntijoita ja alkaa yhdessä tekemään tietohakuja ja arvioimaan kerättyä kirjallisuusaineistoa.

Vaikutukset eri eliöryhmiin positiivisesta neutraaliin

Synteesiraportti kirjoitettiin viime vuoden aikana. Kurkistimme julkaistuun luomututkimukseen ja lisäsimme ymmärrystämme luomutuotannon monimuotoisuusvaikutuksista pohjoisissa oloissa ja Suomessa. Vaikutukset eri eliöryhmiin vaihtelevat positiivisesta neutraaliin. Mitään selkeää prosenttilukua meidän on nykytiedon perusteella mahdotonta esittää.

Työn tärkeä anti oli myös, että se auttaa meitä suuntaamaan uutta tutkimusta niihin monimuotoisuuteen liittyviin kysymyksiin, joista meillä on vielä vain vähän tietoa. Näitä tutkimustarpeita esitämme raportin lopussa.

Kaikilla tiloilla, myös luomutiloilla, voidaan tehdä asioita paremmin

Synteesiraportti pyrkii tuomaan esille sen, että maatalousympäristössä luonnon monimuotoisuustoimia ei tehdä vain pellolla, vaan myös koko maisemarakenteella on lopulta vaikutusta monien eliölajien menestymiseen. Kaikilla tiloilla, myös luomutiloilla, voidaan tehdä asioita monimuotoisuuden näkökulmasta paremmin.

Huoneentaulun viesti viljelijöille tiivistää monimuotoisuutta tukevat toimet yhteen kuvaan ja lauseeseen: Lisää luonnonvaraisten eliöiden ravinto- ja lisääntymisresursseja ja vähennä häiriöitä.

Teksti: Sari Iivonen

  • Synteesiraportti Luomutuotannon vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen pohjoisessa maatalousympäristössä

Vastaa