apilapelto_HannuKankanen.jpg
Kuva Hannu Känkänen/ Luke

Tietokortti: Kerääjäkasvit typen lähteenä luomuviljelyssä

Kerääjäkasveja on tutkittu Suomessa lähinnä tavanomaisen viljelyn yhteydessä, mutta Pohjoismaista ja Virosta löytyy myös tieteellisesti julkaistuja luomutuloksia. Luomu 2.0-hankkeessa tuotettu tietokortti kertoo niiden oleellisimman annin typen kannalta.

Palkokasvien merkitys typen saannille on luomussa suuri, etenkin jos käytössä ei ole karjanlantaa. Puna- ja valkoapilaa sisältävä kerääjäkasvi voi korvata karjanlannan osittain tai jopa kokonaan.

Suurin osa tutkimuksista on tehty Tanskassa missä olosuhteet vastaavat jo paljolti keskieurooppalaisia. Ruotsalaisia tieteellisiä artikkeleja aiheesta alkaa olla vasta viime vuosilta. Norjasta ja Suomesta oli vain vähän tieteellisesti julkaistua tutkimustietoa. Tanskan tulokset olivat pelkästään savespitoisuudeltaan erilaisista hietamaista, eikä koealoihin kuulunut Suomelle tyypillisiä savimaita. Viron artikkeleista suuri osa perustuu yhteen pitkäaikaiskokeeseen.

Tuloksia voi melko hyvin yleistää Suomeenkin, tosin typpimäärät niin kasvustoissa kuin hävikeissäkin ovat pohjoisemmissa oloissamme yleensä pienempiä.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Hannu Känkänen, +358 295 326292, hannu.kankanen@luke.fi
Johtaja Sari Iivonen, Luomuinstituutti, +358 295 322882, sari.iivonen@luke.fi