0A7A0569-Edit.jpg
Kuva: Pirjo Tuominen

Luomuruoan yhteys terveyteen – tuloksia laajasta ranskalaisesta seurantatutkimuksesta 

Vuonna 2009 Ranskassa käynnistyi laaja lähes 200 000 osallistujaa käsittävä tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä väestössä. Vuosien varrella tutkimuksessa on selvitetty myös luomuruoan kulutuksen yhteyksiä erilaisiin terveysvasteisiin, kuten syöpään, metaboliseen oireyhtymään, tyypin 2 diabetekseen sekä ylipainoon ja lihavuuteen. Koska osallistujia on seurattu vuosia, voidaan tutkimuksessa selvittää, miten ruokavalio on yhteydessä tutkittuihin terveysvasteisiin ajan kuluessa. Kurkistetaanpa, millaista tietoa kyseinen ranskalaistutkimus on tuottanut luomuruoan ja terveyden välisistä yhteyksistä. 

Luomuruoka myönteisesti yhteydessä moniin terveysvasteisiin 

Yksi laajaan ranskalaisaineistoon perustuvista tutkimuksista selvitti luomuruoan kulutuksen yhteyttä kokonaissyöpäriskiin sekä erikseen eri syöpätyyppeihin lähes 70 000 osallistujalla noin viiden vuoden seurantajaksolla (1). Tutkimustulokset osoittivat, että kokonaissyöpäriski oli pienempi niillä, jotka kuluttivat luomua useammin. Kun eri syöpätyyppejä tarkasteltiin erikseen, luomuruoan käyttö pienensi erityisesti riskiä sairastua imukudossyöpään ja vaihdevuosien jälkeiseen rintasyöpään. Vastaavia laajoja seurantatutkimuksia on tehty vain muutamia ja niiden tulokset ovat osin ristiriitaisia ranskalaistutkimuksen kanssa (2,3), joten johtopäätöksiä luomuruoan yhteydestä syöpäriskiin ei voida tämänhetkisen tutkimuksen valossa tehdä.   

Kolme muuta samaan ranskalaisaineistoon perustuvaa tutkimusta on selvittänyt luomuruoan kulutuksen yhteyttä ylipainoon ja lihavuuteen (4), tyypin 2 diabetekseen (5) sekä metaboliseen oireyhtymään (6). Tutkimuksissa osallistujamäärä vaihteli noin 10 000–60 000 osallistujan välillä. Nämä tutkimukset osoittivat, että luomuruokaa aktiivisimmin kuluttavilla oli pienempi ylipainon ja lihavuuden sekä tyypin 2 diabeteksen riski verrattuna luomuruokaa vähiten kuluttaneisiin, kun seuranta-aika oli kolmesta neljään vuotta. Yhteys ylipainon ja lihavuuden riskiin havaittiin kuitenkin vain ryhmässä, jossa kokonaisruokavalio oli paras, eli jos ruokavalion laatu kokonaisuudessaan oli heikko, ei ruoan tuotantotavalla ollut merkitystä riskiin (4). Luomuruoan yhteyttä metaboliseen oireyhtymään tutkittiin poikkileikkaustutkimuksessa, jossa useimmin luomuruokaa kuluttaneilla oli pienempi metabolisen oireyhtymän riski verrattuna vähiten luomuruokaa kuluttaneisiin. Havaitut yhteydet eivät kuitenkaan välttämättä johdu nimenomaan luomuruoasta, vaan voivat selittyä muilla tekijöillä. 

Miksi luomuruoka voisi suojata terveyttä? 

Tutkijat ajattelevat luomuruoan mahdollisten terveyshyötyjen kytkeytyvän erityisesti niiden vähäisempiin kasvinsuojeluainejäämiin (1,4,5,6). Tiettyjen kasvinsuojeluaineiden on todettu häiritsevän hormonitoimintaa (7) ja siten voivan häiritä myös elimistön aineenvaihduntaa lisäten tyypin 2 diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän riskiä (8–10). Kasvinsuojeluaineiden syöpävaikutusten mahdolliset mekanismit liittyvät muun muassa DNA vaurioihin sekä vaikutuksiin solujen ja hormonien toiminnassa (11). Kasvinsuojeluaineiden lisäksi ranskalaistutkijat pohtivat luomuruoan ravintoaineiden mahdollista merkitystä (4-6), sillä tutkimuksissa on todettu luomuruoan sisältävän jonkin verran enemmän tiettyjä vitamiineja ja kivennäisaineita, antioksidantteja sekä omega-3-rasvahappoja kuin tavanomaisesti tuotetussa ruoassa (12–14). Erot luomun ja tavanomaisesti tuotetun ruoan ravintosisällöissä ovat kuitenkin pieniä, joten niiden merkitys terveydelle tuskin on oleellinen.

Mitä tuloksista voi päätellä? 

Ranskalaistutkijat pitävät tuloksiaan luomuruoan ja terveyden välisistä yhteyksistä kiinnostavina, mutta lisätutkimusta tarvitaan. Erityisesti he peräänkuuluttavat vastaavia laajoja seurantatutkimuksia sekä hyvin suunniteltuja kokeellisia tutkimuksia tulosten vahvistamiseksi ja johtopäätösten tekemiseksi. Tutkijat huomauttavat, että jokin tutkimuksessa mittaamatta jäänyt tekijä voi selittää havaittuja yhteyksiä. Lisäksi yhteydet voivat johtua tutkimuksessa huomioitujen muiden elintapatekijöiden epätarkasta mittaamisesta. Nämä seikat ovatkin oleellisia haasteita luomuruoan terveysvaikutusten tutkimiselle, kuten Luomuinstituutin aiemmin julkaistussa luomuruoan terveellisyyttä koskevassa luomumyytissäkin on tuotu esiin. 

Lopuksi on vielä syytä todeta, että laajassa tarkastelussa kasvispainotteinen ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio, joka sisältää täysjyväviljaa, pehmeää rasvaa ja vain vähän punaista ja prosessoitua lihaa edistää terveyttä ja vähentää monien kroonisten sairauksien riskiä huolimatta siitä, onko ruoka luomua vai tavanomaisesti tuotettua (15,16).  

Lähteet:

 1. Baudry J, Assmann KE, Touvier M, Allès B, Seconda L, Latino-Martel P, Ezzedine K, Galan P, Hercberg S, Lairon D, Kesse-Guyot E. Association of Frequency of Organic Food Consumption With Cancer Risk: Findings From the NutriNet-Santé Prospective Cohort Study. JAMA Intern Med. 2018 Dec 1;178(12):1597-1606. doi: 10.1001/jamainternmed.2018.4357. Erratum in: JAMA Intern Med. 2018 Dec 1;178(12):1732. PMID: 30422212; PMCID: PMC6583612. 
 1. Andersen, J.L.M., Frederiksen, K., Hansen, J. et al. Organic food consumption and the incidence of cancer in the Danish diet, cancer and health cohort. Eur J Epidemiol 2023 38, 59–69. https://doi.org/10.1007/s10654-022-00951-9 
 1. Bradbury KE, Balkwill A, Spencer EA, et al. Organic food consumption and the incidence of cancer in a large prospective study of women in the United Kingdom. Br J Cancer. 2014;110(9):2321–6. 
 1. Kesse-Guyot E, Baudry J, Assmann KE, Galan P, Hercberg S, Lairon D. Prospective association between consumption frequency of organic food and body weight change, risk of overweight or obesity: results from the NutriNet-Santé Study. Br J Nutr. 2017 Jan;117(2):325-334. doi: 10.1017/S0007114517000058. Epub 2017 Feb 7. PMID: 28166859. 
 1. Kesse-Guyot E, Rebouillat P, Payrastre L, Allès B, Fezeu LK, Druesne-Pecollo N, Srour B, Bao W, Touvier M, Galan P, Hercberg S, Lairon D, Baudry J. Prospective association between organic food consumption and the risk of type 2 diabetes: findings from the NutriNet-Santé cohort study. Int J Behav Nutr Phys Act. 2020 Nov 9;17(1):136. doi: 10.1186/s12966-020-01038-y. PMID: 33167995; PMCID: PMC7653706. 
 1. Baudry J, Lelong H, Adriouch S, Julia C, Allès B, Hercberg S, Touvier M, Lairon D, Galan P, Kesse-Guyot E. Association between organic food consumption and metabolic syndrome: cross-sectional results from the NutriNet-Santé study. Eur J Nutr. 2018 Oct;57(7):2477-2488. doi: 10.1007/s00394-017-1520-1. Epub 2017 Aug 2. PMID: 28770334. 
 1. Manif W, Hassine AI, Bouaziz A, Bartegi A, Thomas O, Roig B. Effect of endocrine disruptor pesticides: a review. Int J Environ Res Public Health. 2011 Jun;8(6):2265-303. doi: 10.3390/ijerph8062265. Epub 2011 Jun 17. PMID: 21776230; PMCID: PMC3138025. 
 1. Casals-Casas C, Desvergne B. Endocrine disruptors: from endocrine to metabolic disruption. Annu Rev Physiol. 2011;73:135-62. doi: 10.1146/annurev-physiol-012110-142200. PMID: 21054169. 
 1. Evangelou E, Ntritsos G, Chondrogiorgi M, Kavvoura FK, Hernández AF, Ntzani EE, Tzoulaki I. Exposure to pesticides and diabetes: A systematic review and meta-analysis. Environ Int. 2016 May;91:60-8. doi: 10.1016/j.envint.2016.02.013. Epub 2016 Feb 22. PMID: 26909814. 
 1. Lamat H, Sauvant-Rochat MP, Tauveron I, Bagheri R, Ugbolue UC, Maqdasi S, Navel V, Dutheil F. Metabolic syndrome and pesticides: A systematic review and meta-analysis. Environ Pollut. 2022 Jul 15;305:119288. doi: 10.1016/j.envpol.2022.119288. Epub 2022 Apr 16. PMID: 35439599. 
 1. Mostafalou S, Abdollahi M. Pesticides and human chronic diseases: evidences, mechanisms, and perspectives. Toxicol Appl Pharmacol. 2013;268 (2):157-177. doi:10.1016/j.taap.2013.01.025 
 1. Seufert, V. & Ramankutty, N. (2017). Many shades of gray –The context-dependent performance of organic agriculture. Science advances, 3(3), e1602638.  
 1. Reganold, J. P. & Wachter, J. M. (2016). Organic agriculture in the twenty-first century. Nature plants, 2(2), 1-8.  
 1. Smith-Spangler, C., Brandeau, M. L., Hunter, G. E., Bavinger, J. C., Pearson, M., Eschbach, P. J., … & Bravata, D. M. (2012). Are organic foods safer or healthier than conventional alternatives? A systematic review. Annals of internal medicine, 157(5), 348-366. 
 1. Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2014. 
 1. Wang P, Song M, Eliassen AH, Wang M, Fung TT, Clinton SK, Rimm EB, Hu FB, Willett WC, Tabung FK, Giovannucci EL. Optimal dietary patterns for prevention of chronic disease. Nat Med. 2023 Mar;29(3):719-728. doi: 10.1038/s41591-023-02235-5. Epub 2023 Mar 13. PMID: 36914892; PMCID: PMC10294543. 

Kirjoittaja:

Riikka Pajulahti