Sari_luomuelintarvikepaivat2019.jpg
Luomuinstituutin johtaja Sari Iivonen puhui vuoden 2019 Luomuelintarvikepäivässä teemasta, joka on erityisen ajankohtainen tänään: kuinka luomulla pystytään ruokkimaan maailman väestö vuonna 2050. Kuva ProLuomu.

Maatalouden kriisi kääntää katseet luomuun – syksyllä runsaasti luomutapahtumia

Luomuinstituutti, Luomuliitto ja Pro Luomu tiedottavat

Luomu on vahvasti esillä juuri nyt, sillä sen mahdollisuudet kasvattaa ruoantuotannon omavaraisuutta ja hillitä maatalouden ympäristövaikutuksia ovat erityisen ajankohtaisia. Sekä EU:lla että Suomella on kunnianhimoiset tavoitteet luomutuotannon kasvattamiseksi. Luomun ajankohtaisuus näkyy syksyllä järjestettävien luomutapahtumien runsaassa tarjonnassa.

– Maatalouden kriisi on kääntänyt katseet luomuun, sillä se on tehnyt näkyväksi maataloutemme riippuvuuden ulkomailta tuoduista lannoitteista, rehusta ja fossiilisesta energiasta. Luomutuotanto ei ole samalla tavalla riippuvainen näistä, sillä sen periaatteisiin kuuluu paikallisten resurssien tehokas hyödyntäminen. Näin se voi auttaa parantamaan ruoantuotannon omavaraisuutta ja maatalouden kriisinkestävyyttä, korostaa Luomuliiton toiminnanjohtaja Susann Rännäri.

Luomussa herättävät laajaa kiinnostusta sen yleiset käytännöt, kuten palkokasveja sisältävät viljelykierrot, maan kasvukunnon hoito ja ravinteiden tehokas kierrätys. Myös luomutilojen keskimääräistä parempi kannattavuus saa pohtimaan luomun mahdollisuuksia.

– Luomutuotanto on osa ratkaisua maatalouden ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Se mahdollistaa paikallisten resurssien tehokkaamman hyödyntämisen ja ravinteiden huuhtoutumisen vähentämisen. Luomutilat ovat myös yleisesti tavanomaisia tiloja energiatehokkaampia ja vähemmän riippuvaisia fossiilienergiasta silloin, kun huomioidaan myös tuotannossa käytettyjen lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden valmistus. Lisäksi luomutuotanto edistää maatalousympäristön monimuotoisuutta ja tarjoaa keinoja kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämiseen, kiteyttää Luomuinstituutin johtaja Sari Iivonen.

Vahva tahto kasvattaa luomun tuotantoa ja kulutusta

Ruoantuotannon kestävyyttä halutaan vahvistaa EU:ssa lisäämällä luomutuotantoa. Osana EU:n vihreän siirtymän tavoitteita Pellolta pöytään- ja biodiversiteettistrategiassa asetettiin tavoitteiksi, että luomupeltoalan osuus olisi EU:ssa 25 prosenttia vuonna 2030. Osaamisen vahvistamiseksi ja kysynnän edistämiseksi on suunniteltu monenlaisia toimia. Suomessa EU:n tavoitteita toimeenpannaan kansallisen Luomu 2.0 -ohjelman avulla.

– ­­On tärkeää, että luomun kehittäminen on kokonaisvaltaista ja huomioi niin tuotannon kuin kysynnänkin. Kiinnostus vastuullisiin tuotteisiin on merkittävästi yleistynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana ja luomua syö jo 1,7 miljoonaa suomalaista viikoittain. Tuuppaamista luomun kulutuksen kasvattamiseksi tarvitaan kuitenkin lisää, pohtii Pro Luomun toiminnanjohtaja Aura Lamminparras.

Euroopan unioni julisti vuosi sitten syyskuun 23. päivän viralliseksi EU:n luomutuotannon päiväksi osana luomun kehittämistoimia. Tänä vuonna päivää juhlitaan ensimmäisen kerran ympäri Eurooppaa. Myös Suomessa on syksyn aikana paljon monenlaisia luomutapahtumia eri kohderyhmille.

Tulevan syksyn luomutapahtumia

27.8. Luonnon päivä luomutiloilla

Lukuisat luomutilat ympäri Suomen avaavat ovensa kuluttajille ja kutsuvat kylään Suomen luonnon päivänä 27.8.2022. Tämän vuoden teemana on lempilaji.

23.9. EU:n luomutuotannon päivä

Euroopan unioni julkisti vuosi sitten syyskuun 23. päivän viralliseksi EU:n luomutuotannon päiväksi. Päivä on osa vihreän siirtymän toimeenpanoa EU:ssa. Tänä vuonna päivää juhlitaan ensimmäisen kerran ympäri Eurooppaa.

5.10. Luomuelintarvikepäivä

Elintarvikealan ammattilaisille suunnattu Pro Luomu ry:n järjestämä seminaari kokoaa jälleen yhteen alan suunnannäyttäjät pohtimaan ruoka-alan viimeisimpiä tutkimustuloksia, megatrendejä ja mahdollisuuksia.

10.–11.11. Valtakunnalliset Luomupäivät

Valtakunnalliset luomupäivät kokoavat vuosittain yhteen luomualan ammattilaiset ympäri Suomen. Tapahtuma järjestetään Tammelassa teemalla Luomu puskee Hämeestä. Luomupäivät tarjoavat mahdollisuuden tiedon ja kokemusten jakamiseen sekä verkostoitumiseen yli toimiala- ja ammattirajojen.

Webinaarit: Luomuinstituutin luomututkimuksen webinaarisarja 21.9. alkaen

Lisätietoja tapahtumista:

toiminnanjohtaja Susann Rännäri p. 040 144 6160, susann.rannari@luomuliitto.fi: Luonnonpäivä luomutiloilla, Valtakunnalliset Luomupäivät, EU:n luomutuotannon päivä

toiminnanjohtaja Aura Lamminparras p. 040 556 8097, aura.lamminparras@proluomu.fi: Luomuelintarvikepäivä, EU:n luomutuotannon päivä

johtaja Sari Iivonen, Luomuinstituutti p. 029 532 2882, sari.iivonen@luke.fi: Luomuinstituutin webinaarisarja, Valtakunnalliset Luomupäivät

Luomuinstituutti

Luomuinstituutti on Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen asiantuntijaverkosto, joka tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko ruokajärjestelmässä. Luomuinstituutin tehtävänä on tuottaa ja välittää tutkittua tietoa luomusta elinkeinoelämälle, kuluttajille ja yhteiskunnalle.

Luomuliitto

Luomuliitto on luomutuottajien ääni ja edunvalvoja Suomessa. Luomuliitto julkaisee luomualan ainoaa ammattijulkaisua, Luomulehteä.

Pro Luomu

Pro Luomu on luomualan yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on edistää luomun kulutusta ja tuotantoa Suomessa. Yhdistyksen noin 80 jäsenorganisaatiota edustavat koko ruokaketjua luomutuottajista elintarvikeyrityksiin ja kauppaan.