Luomuinstituutin perustamisen historia

Helsingin yliopisto ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (nykyään osa Luonnonvarakeskusta) perustivat Luomuinstituutin allekirjoittamalla sitä koskevan yhteistyösopimuksen marraskuussa 2012. Luomuinstituutti aloitti toimintansa 1.1.2013.

Taustalla maabrändivaltuuskunnan raportti

Jorma Ollilan johtaman maabrändivaltuuskunnan raportin (2010) mukaan luomu on yksi Suomi-brändin tärkeimpiä osatekijöitä. Maabrändivaltuuskunta asetti tavoitteeksi, että luomuruuan osuus suomalaisesta maataloudesta olisi vähintään puolet vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Helsingin yliopistolle ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:lle annettiin tehtävä: Luomuinstituutin perustaminen. Luomuinstituutti edistäisi luomutuotannon tieteellistä tutkimusta ja sitä kautta luomun tuotantoa ja kysyntää.

Tarja Cronbergin selvitys pohjusti instituuttia Mikkeliin

Mikkelin kaupunki päätti huhtikuussa 2011 yhdessä seudun kuntien, maakuntaliiton ja ELY-keskuksen kanssa käynnistää selvityksen Luomuinstituutin perustamisesta Mikkeliin. Selvityshenkilö TkT, KTT Tarja Cronberg  jätti selvityksensä tilaajille lokakuussa 2011. Raportissa esitetään valtakunnallisen Luomuinstituutin perustamista Mikkeliin ja sitä, että Etelä-Savosta tulisi luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden pilottialue ja luomun mallimaakunta koko Suomessa.

Hanketoiminnalla vauhtia käynnistämiseen

Seuraavassa vaiheessa Luomuinstituutin käynnistäminen -hanke (2012-2013) selvitti Luomuinstituutin syntymisen edellytyksiä: mukaan tulivat kansalliset ja alueelliset toimijat, toimijoiden sitoutuminen, Luomuinstituutin toimintamalli, ministeriön rahoitus, yhteistoimintamalli Pro Luomu ry:n kanssa sekä luomukasvintuotannon tutkimuksen fyysiset fasiliteetit alueella. Lisäksi hankkeessa hahmoteltiin luomuasiantuntijapoolia ja laadittiin Luomuinstituutin liiketoimintasuunnitelma sekä kakkosvaiheen toimintasuunnitelma ja rahoitushakemus. Hanketta rahoitti Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan unionin aluekehitysrahastosta. Hanke sai jatkoa Luomuinstituutin vakiinnuttaminen ja Luomuinstuutin jalkauttaminen -hankkeista, joista viimeksi mainittu päättyi vuonna 2016.