Luomuinstituutti toimii ohjatun verkoston periaatteella. Tutkijaverkostomme on laaja ja siihen kuuluu yli 130 erilaisissa tutkimushankkeissa ja -tehtävissä toimivaa asiantuntijaa Helsingin yliopistossa ja Luonnonvarakeskuksessa.

Luomuinstituutin tutkijaverkosto

Monitieteistä luomututkimusta neljällä tutkimusalalla

Luomuinstituutin tutkimus on monitieteistä, elinkeinolähtöistä ja kansainvälistä. Tutkimusaiheet jaetaan neljään tutkimusalaan: alkutuotanto, elintarvikkeet ja ravitsemus, yhteiskunta ja markkinat sekä ympäristövaikutukset. Luomuun liittyvä tutkimus on perustutkimusta tai soveltavaa tutkimusta. Luomututkimuksessa on jo kauan tehty niin kutsuttua tilatutkimusta (on-farm research). Tällöin saadaan tärkeää tietoa tutkimustiedon sovellettavuudesta käytännön tuotantomittakaavassa.

Kaikki hankkeet

Alkutuotanto

Käynnissä olevat hankkeet

Siipikarjan ja sikojen hyvinvointi laajaperäisissä ja luomutuotantojärjestelmissä (PPILOW) (Luke) 2019-2024

Optimising bio-based fertilisers in agriculture – Providing a knowledge basis for new policies (Lex4Bio) (Luke) 2019-2023

Soil biodiversity enhancement in European agroecosystems to promote their stability and resilience by external inputs reduction and crop performance increase (SoildiverAgro) (Luke) 2019-2023

Luomu 2.0 – Tutkittua tietoa ja käytännön malleja regeneratiivisen luomuviljelyn kehittämisen tueksi (Helsingin yliopisto, Luke) 2020-2022

Environmentally friendly smart organic agriculture (EFSOA) (Luke) 2020-2022

Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla (MAANEUVO) (Helsingin yliopisto) 2019-2022

Tulevaisuuden kestävät karkearehuvalinnat (Helsingin yliopisto) 2019-2022

Pohjoiset luomudemonstraatiot ja -verkostot – POLVE-hanke (Luke) 2019-2022

Diverfarming – Viljelyn monipuolistaminen Euroopassa (Luke) 2017-2022

Hyvän sadon kierrätyslannoitus 3 (HYKERRYS 3) (Helsingin yliopisto) 2021-2021

Enhancing biodiversity in Finland through cattle grazing: a social-ecological inquiry (Helsingin yliopisto) 2020-2021

Tulevaisuuden kestävät karkearehuvalinnat – TuKeVa (Helsingin yliopisto, Luke) 2019-2021

Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi hyötykäyttöön – (Luke) 2019-2021

Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon- KOULU-hanke (Luke) 2019-2021

Kaistasekaviljelyllä monimuotoisuutta – SUREVEG -hanke (Luke) 2018-2021

BIOTEHO – Biologisin keinoin tehoa Fusarium punahomeiden hallintaan -hanke (Luke) 2018-2021

Päättyneet hankkeet

Suomalaisen kotieläintuotannon kokonaisvaltaisen kilpailukyvyn vahvistaminen (Helsingin yliopisto, Luke) 2018-2020

Plant nutrition and plant health management strategies in strip-cropping systems of vegetables utilizing waste derived soil-improvers and fertilizers – FERDISVEG -hanke (Luke) 2018-2020

Smart Nitrogen Farming goes Organic – Smart N Organic (Luke) 2019

Lannoita paremmin -malli – toimintatapa hyvään lannoitukseen (LaPaMa) (Helsingin yliopisto) 2018-2019

Keräsienijuuret viljelykäytäntöjen optimointityökaluna – AMFTOOLBOX -hanke (Luke) 2018-2019

OSMO – Osaamista ja työkaluja maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä (Helsingin yliopisto) 2015-2019

Kilpailukykyä kasviyrityksiin – KIPAKKA (Helsingin yliopisto) 2015-2019

Valkuaiskasveista voimaa -Tuota valkuaista – TUOVA -hankkeen (Luke) 2016-2018, loppujulkaisu: http://jukuri.luke.fi/handle/10024/543463

Suomalainen kannattava ja voimistuva luomupuutarhatuotanto (Luke) 2013-2016

SOLID – Sustainable Organic and Low-Input Dairying (Luke) 2011-2016

Kasviperäisten biomateriaalien käyttö kasvinsuojelussa – teho ja teknologiat (Luke) 2008-2016

EKOKAS – Luomu- ja IP-kasvistuotannon kehittäminen (Luke) 2012-2015

Paikallisten rehujen hyödyntäminen sikojen ja siipikarjan luomuruokinnassa (Luke) 2011-2014

Luomuperunan laatu hallintaan − kasvua kulutukseen, SLUPElaatu-hanke (Nuutila, Kankaala ym.) 2013, Pirjo Kivijärven ja Jaakko Nuutilan haastatteluvideo

Elintarvikkeet ja ravitsemus

Käynnissä olevat hankkeet

Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala – URAKKA (Helsingin yliopisto, Luke) 2020-2022

Legumes for sustainable food system and healthy life – Leg4Life (Helsingin yliopisto, Luke,) 2019-2022

Ruokasektorin koordinaatiohanke (Helsingin yliopisto) 2018-2021 Koordinaatiohanke-sivu

Luomubuumi – Lisää luomutuotteita rohkeilla kokeiluilla ja paremmalla osaamisella (Luke, Helsingin yliopisto) 2018-2021 Luomubuumi

Päättyneet hankkeet

Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta – KURVI (Helsingin yliopisto, Luke) 2018-2020

INSPIRE – HarnessINg Seaweed to Produce Iodine-forRtifiEd organic milk (Helsingin yliopisto) 2019

Authentic Food – Pikamenetelmät kasvipohjaisten luomuelintarvikkeiden aitouden määrittämisessä (Helsingin yliopisto) 2015

Kestävää hyvinvointia ruoasta (Luke) 2012-2015

Yhteiskunta ja markkinat

Käynnissä olevat hankkeet

Luomua metsäluonnosta (Helsingin yliopisto) 2020-2022

Kohti kestävää matkailua Etelä-Pohjanmaalla (Helsingin yliopisto) 2020-2022

Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista (Helsingin yliopisto, Luke) 2019-2022

Elintarvikeketjun ekoteolliset symbioosit – soveltuvuus Etelä-Savoon (ETES) (Helsingin yliopisto) 2020-2021

Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla (Helsingin yliopisto) 2019-2021

Asiakaslähtöisyyden kehittäminen lyhyissä jakeluketjuissa (ASKEL) (Helsingin yliopisto) 2019-2021

KUMAKKA – Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta (Helsingin yliopisto) 2019-2021

Participatory Pathways to Sustainable Intensification. Innovation platforms to integrate leguminous crops and inoculants into small-scale agriculture and local value (Helsingin yliopisto, Luke) 2018-2021

Pakuri ja metsien erikoissienet – nimisuojan turvin vientiin (Helsingin yliopisto, Luke) 2017-2021

Lähde luomun matkaan! – Luomun lisäarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa (Luke, Helsingin yliopisto) 2017-2021

Päättyneet hankkeet

Future Bio-Arctic Design – luonnonmukainen älytekstiili (Luke) 2018-2020

Agroekologisten symbioosien verkosto (Helsingin yliopisto, Luke) 2017-2020

Vihreän kasvun mahdollistaminen: Negatiivisen leiman poistaminen ympäristömyönteisestä liiketoiminnasta ja kuluttajakäyttäytymisestä (Helsingin yliopisto) 2016-2020

Tuplasti luomua (Luke) 2019, loppuraportti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-934-7

Toward profitable and sustainable organic farm enterprises – case study of Finnish organic dairy farm enterprises (Luke) 2019

Enhancing the competitiveness of Finnish organic production in the changing policy environment – Ecomoppe https://www.luke.fi/projektit/ecomoppe/ (Luke) 2018-2019

Luomutuottajien hyvinvointi ja liikkeenjohto – OHO (Luke) 2018-2019

Kohti vastuullista matkailua (Helsingin yliopisto) 2017-2019

Cereal Renaissance in Rural Europe: embedding diversity in organic and low-input food systems – CERERE (Helsingin yliopisto) 2016-2019

Vihreän talouden valtavirtaistuminen − luomutuotannon ja -kuluttamisen yhteiskunnallinen oikeuttaminen -tutkimushankkeen tutkimusosioiden toteuttaminen (Helsingin yliopisto) 2012-2016

Healthy growth: From niche to volume with integrity and trust (Luke) 2013-2016

Elintarvikeketjun vuorovaikutus vastuullisten kulutusvalintojen edistäjänä (Luke) 2013-2015

Kannattava tuotanto, toimivat myynti- ja jakelukanavat sekä markkinamekanismit luomukasviksilla (Helsingin yliopisto) 2013-2015

Luomuinstituutin käynnistäminen ja vakiinnuttaminen (Helsingin yliopisto) 2013-2015

LÄHIKONSTI − Lähiruoan kasvun ympäristöt ja strategiat (Luke) 2012-2015

HYVINVOIPA – hanke (Luke) 2014

Luomutiedon tuottaminen ja välittäminen – Luomututkimusohjelma (Helsingin yliopisto) 2013-2014

LOVEt II – Elaboration of the best practice models of the knowledge transfer from science of practice in the organic farming sector (Helsingin yliopisto) 2012-2014

Kasvot luomulle−luomulähiruokayrittäjien markkinointi- ja viestintävalmennus (Helsingin yliopisto) 2012-2014

SUSFOOD ERA-net – Sustainable Food (Luke)

MAUKAS−Maakunnallista luomu- ja lähiruokaa yhteistyössä ammattikeittiöille (Helsingin yliopisto) 2014

Kestävät hankinnat -osaamisen edistäminen julkisissa ruokapalveluissa (KeHa)

Ympäristövaikutukset