Tutkimus- ja kehittämishankkeet

Luomuinstituutin tutkimus on monitieteistä, elinkeinolähtöistä ja kansainvälistä. Tutkimusaiheet jaetaan neljään tutkimusalaan: alkutuotanto, elintarvikkeet ja ravitsemus, yhteiskunta ja markkinat sekä ympäristövaikutukset.

Luomuun liittyvä tutkimus on perustutkimusta tai soveltavaa tutkimusta. Luomututkimuksessa on jo kauan tehty niin kutsuttua tilatutkimusta (on-farm research). Tällöin saadaan tärkeää tietoa tutkimustiedon sovellettavuudesta käytännön tuotantomittakaavassa.

Kaikki hankkeet

Alkutuotanto

Käynnissä olevat hankkeet

Diversifying organic crop production to increase resilience (DIVERSILIENCE) (Luke, Helsingin yliopisto) 2021-2024

IPM – tuottavuutta ja vastuullisuutta elintarviketuotantoon (Itua ja vastetta) (Luke) 2022-2025

Luomuviljelyn viljelyvarmuuden ja ilmastokestävyyden parantaminen sekaviljelyn ja syysmuotoisten valkuaiskasvien avulla (LuoVaMix) (Luke, Helsingin yliopisto) 2022-2024

Network – Sustain Nordic soil health (NetSH) (Luke, Helsingin yliopisto) 2021-2023

Siipikarjan ja sikojen hyvinvointi laajaperäisissä ja luomutuotantojärjestelmissä (PPILOW) (Luke) 2019-2024

Optimising bio-based fertilisers in agriculture – Providing a knowledge basis for new policies (Lex4Bio) (Luke) 2019-2023

Soil biodiversity enhancement in European agroecosystems to promote their stability and resilience by external inputs reduction and crop performance increase (SoildiverAgro) (Luke) 2019-2023

Luomu 2.0 – Tutkittua tietoa ja käytännön malleja regeneratiivisen luomuviljelyn kehittämisen tueksi (Helsingin yliopisto, Luke) 2020-2022

Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla (MAANEUVO) (Helsingin yliopisto) 2019-2022

Pohjoiset luomudemonstraatiot ja -verkostot (POLVE) (Luke) 2019-2022

Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon (KOULU) (Luke) 2019-2022

Viljelyn monipuolistaminen Euroopassa (Diverfarming) (Luke) 2017-2022

Päättyneet hankkeet

Hyvän sadon kierrätyslannoitus 3 (HYKERRYS 3) (Helsingin yliopisto) 2021-2022

Tulevaisuuden kestävät karkearehuvalinnat (TuKeVa) (Helsingin yliopisto, Luke) 2019-2022

Enhancing biodiversity in Finland through cattle grazing: a social-ecological inquiry (Helsingin yliopisto) 2020-2021

Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi hyötykäyttöön (Luke) 2019-2021

Kaistasekaviljelyllä monimuotoisuutta (SUREVEG) (Luke) 2018-2021

Biologisin keinoin tehoa Fusarium punahomeiden hallintaan (BIOTEHO) (Luke) 2018-2021

Suomalaisen kotieläintuotannon kokonaisvaltaisen kilpailukyvyn vahvistaminen (Helsingin yliopisto, Luke) 2018-2020

Plant nutrition and plant health management strategies in strip-cropping systems of vegetables utilizing waste derived soil-improvers and fertilizers (FERDISVEG) (Luke) 2018-2020

Smart Nitrogen Farming goes Organic – Smart N Organic (Luke) 2019

Lannoita paremmin -malli – toimintatapa hyvään lannoitukseen (LaPaMa) (Helsingin yliopisto) 2018-2019

Keräsienijuuret viljelykäytäntöjen optimointityökaluna (AMFTOOLBOX) (Luke) 2018-2019

Osaamista ja työkaluja maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä (OSMO) (Helsingin yliopisto) 2015-2019

Kilpailukykyä kasviyrityksiin (KIPAKKA) (Helsingin yliopisto) 2015-2019

Valkuaiskasveista voimaa – Tuota valkuaista (TUOVA) (Luke) 2016-2018

Suomalainen kannattava ja voimistuva luomupuutarhatuotanto (Luke) 2013-2016

Sustainable Organic and Low-Input Dairying (SOLID) (Luke) 2011-2016

Kasviperäisten biomateriaalien käyttö kasvinsuojelussa – teho ja teknologiat (Luke) 2008-2016

Luomu- ja IP-kasvistuotannon kehittäminen (EKOKAS) (Luke) 2012-2015

Paikallisten rehujen hyödyntäminen sikojen ja siipikarjan luomuruokinnassa (Luke) 2011-2014

Luomuperunan laatu hallintaan − kasvua kulutukseen (SLUPElaatu) (Nuutila, Kankaala ym.) 2013, Pirjo Kivijärven ja Jaakko Nuutilan haastatteluvideo

Yhteiskunta ja markkinat

Käynnissä olevat hankkeet

Luomuopetuksen nykytila ja koulutuksen kehittämistarpeet (LUKOKE) 2023 – 2024. Helsingin yliopisto (HY), Savon koulutuskuntayhtymä (SAKKY) ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK, koordinaattori).

Luomua metsäluonnosta (LuMe) (Helsingin yliopisto) 2020-2022

Kohti kestävää matkailua Etelä-Pohjanmaalla (Helsingin yliopisto) 2020-2022

Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista (Helsingin yliopisto, Luke) 2019-2022

Asiakaslähtöisyyden kehittäminen lyhyissä jakeluketjuissa (ASKEL) (Helsingin yliopisto) 2019-2022

Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta (KUMAKKA) (Helsingin yliopisto) 2019-2022

Participatory Pathways to Sustainable Intensification. Innovation platforms to integrate leguminous crops and inoculants into small-scale agriculture and local value chains (PASUSI) (Helsingin yliopisto, Luke) 2018-2022

Pakuri ja metsien erikoissienet – nimisuojan turvin vientiin (Helsingin yliopisto, Luke) 2017-2022

Päättyneet hankkeet

Elintarvikeketjun ekoteolliset symbioosit – soveltuvuus Etelä-Savoon (ETES) (Helsingin yliopisto) 2020-2021

Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla (Helsingin yliopisto) 2019-2021

Future Bio-Arctic Design – luonnonmukainen älytekstiili (Luke) 2018-2020

Enhancing the competitiveness of Finnish organic production in the changing policy environment (ECOMOPPE) (Luke) 2018-2020

Lähde luomun matkaan! – Luomun lisäarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa (Luke, Helsingin yliopisto) 2017-2020

Agroekologisten symbioosien verkosto (Helsingin yliopisto, Luke) 2017-2020

Vihreän kasvun mahdollistaminen: Negatiivisen leiman poistaminen ympäristömyönteisestä liiketoiminnasta ja kuluttajakäyttäytymisestä (Helsingin yliopisto) 2016-2020

Tuplasti luomua: Millä keinoilla luomutuotteiden määrä saadaan kaksinkertaistettua nykyisellä luomupinta-alalla? (Luke) 2019

Toward profitable and sustainable organic farm enterprises – case study of Finnish organic dairy farm enterprises (Luke) 2019

Luomutuottajien hyvinvointi ja liikkeenjohto (OHO) (Luke) 2018-2019

Kohti vastuullista matkailua (Helsingin yliopisto) 2017-2019

Cereal Renaissance in Rural Europe: embedding diversity in organic and low-input food systems (CERERE) (Helsingin yliopisto) 2016-2019

Healthy growth: From niche to volume with integrity and trust (Luke) 2013-2016

Vihreän talouden valtavirtaistuminen − luomutuotannon ja -kuluttamisen yhteiskunnallinen oikeuttaminen -tutkimushankkeen tutkimusosioiden toteuttaminen (MainGreen) (Helsingin yliopisto) 2012-2016

Elintarvikeketjun vuorovaikutus vastuullisten kulutusvalintojen edistäjänä (Luke) 2013-2015

Kannattava tuotanto, toimivat myynti- ja jakelukanavat sekä markkinamekanismit luomukasviksilla (Helsingin yliopisto) 2013-2015

Luomuinstituutin käynnistäminen ja vakiinnuttaminen (Helsingin yliopisto) 2013-2015

Lähiruoan kasvun ympäristöt ja strategiat (LÄHIKONSTI) (Luke) 2012-2015

HYVINVOIPA – hanke (Luke) 2014

Luomutiedon tuottaminen ja välittäminen – Luomututkimusohjelma (Helsingin yliopisto) 2013-2014

Elaboration of the best practice models of the knowledge transfer from science of practice in the organic farming sector (LOVEt II) (Helsingin yliopisto) 2012-2014

Kasvot luomulle−luomulähiruokayrittäjien markkinointi- ja viestintävalmennus (Helsingin yliopisto) 2012-2014

SUSFOOD ERA-net – Sustainable Food (Luke)

MAUKAS−Maakunnallista luomu- ja lähiruokaa yhteistyössä ammattikeittiöille (Helsingin yliopisto) 2014

Kestävät hankinnat -osaamisen edistäminen julkisissa ruokapalveluissa (KeHa)

Ympäristövaikutukset

Käynnissä olevat hankkeet

Viljelty liha eläintenjälkeisessä biotaloudessa – ihmisten ja tuotantoeläinten muuttuvat suhteet (Helsingin yliopisto) 2019-2023

Maatalouden muutos agroekologisten symbioosien ja solumaatalouden avulla – Ympäristövaikutukset ja viljelijöiden sekä kuluttajien näkemykset (Helsingin yliopisto) 2018-2023

Stacking of ecosystem services: mechanisms and interactions for optimal crop protection, pollination enhancement, and productivity (EcoStack) (Luke) 2018-2023

Environmentally friendly smart organic agriculture (EFSOA) (Luke) 2020-2022

Assessing the potential of novel food production technologies to improve the environmental sustainability of food systems (Helsingin yliopisto) 2019-2022

Eating and Energy Use Reconfigured? Disruptions and Novel Transition Pathways in Food and Energy Systems (Helsingin yliopisto) 2018-2022

Päättyneet hankkeet

Climate-smart organic cropping systems (Luke) 2019-2020

Mapping, management and resilience of ecosystem services for food security and response to climate change in Ethiopia (SOILMAN, Luke) 2013-2016

Transition towards sustainable nutrient economy (Luke) 2012-2015

Bioavailability of phosphorus in sewage sludges (Luke) 2011-2015

Adaptation of the food sector and socio-economic impacts of climate change in North-East Europe (Luke) 2012-2014

Assessing limits of adaptation to climate change and opportunities for resilience to be enhanced (Luke) 2011-2014

Kohti kestäviä elintarvikevalintoja – kuluttajainformaatio ruoan ravitsemus- ja ympäristövaikutuksista kestävyyden kontekstissa (SustFoodChoice) (Luke) 2010-2014

Ravinnehuuhtoutumien hallinta (Luke) 2009-2014

Ruuan ympäristöystävällisyyden ja paikallisuuden viestintä matkailukontekstissa (Luke) 2010-2013

Luomutuotteiden ympäristövaikutukset – maataloustuotannon ekosysteemipalvelut ja päästöt

Luomututkimuksen verkosto

Luomuinstituutin asiantuntijaverkostoon kuuluu yli 190 asiantuntijaa Helsingin yliopistosta ja Luonnonvarakeskuksesta. Mikäli työskentelet tai opiskelet Helsingin yliopistossa tai työskentelet Luonnonvarakeskuksessa ja haluat toimia osana asiantuntijaverkostoamme, ota yhteyttä koordinaatioyksikköömme alla olevan linkin takaa löytyvällä lomakkeella.

Luomututkimuksen verkosto