Luomuinstituutti toimii ohjatun verkoston periaatteella. Tutkijaverkostomme on laaja ja siihen kuuluu yli 130 erilaisissa tutkimushankkeissa ja -tehtävissä toimivaa asiantuntijaa Helsingin yliopistossa ja Luonnonvarakeskuksessa. Luomuinstituutin tutkimus on monitieteistä, elinkeinolähtöistä ja kansainvälistä.

Monitieteistä luomututkimusta neljällä tutkimusalalla

Luomuinstituutin tutkimus on monitieteistä ja se jaetaan neljään tutkimusalaan: alkutuotanto, elintarvikkeet ja ravitsemus, yhteiskunta ja markkinat sekä ympäristövaikutukset. Luomuun liittyvä tutkimus on perustutkimusta tai soveltavaa tutkimusta. Luomututkimuksessa on jo kauan tehty niin kutsuttua tilatutkimusta (on-farm research). Tällöin saadaan tärkeää tietoa tutkimustiedon sovellettavuudesta käytännön tuotantomittakaavassa.

Kaikki hankkeet

Alkutuotanto

Käynnissä olevat hankkeet

Luomu 2.0 – Tutkittua tietoa ja käytännön malleja regeneratiivisen luomuviljelyn kehittämisen tueksi (HY Ruralia, Luke 2020-2022)

Environmentally friendly smart organic agriculture (EFSOA) (Luke, XAMK, FSBSI VIZR 2020-2022)

Optimising bio-based fertilisers in agriculture – Providing a knowledge basis for new policies (Lex4Bio) (Luke 2019-2023)

Siipikarjan ja sikojen hyvinvointi laajaperäisissä ja luomutuotantojärjestelmissä (PPILOW) (Luke 2019-2024)

Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi hyötykäyttöön – (HAMK Mustiala, ProAgria Etelä-Suomi, Koulutuskeskus Salpaus, Luke). Luken osuus: LuoVaPa (2019-2021)

Soil biodiversity enhancement in European agroecosystems to promote their stability and resilience by external inputs reduction and crop performance increase (SoildiverAgro) (Luke) 2019-2023

Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon- KOULU-hanke (Luke) 2019-2021

Pohjoiset luomudemonstraatiot ja -verkostot – POLVE-hanke (Luke) 2019-2022

Kaistasekaviljelyllä monimuotoisuutta – SUREVEG -hanke (Luke) 2018-2021

BIOTEHO – Biologisin keinoin tehoa Fusarium punahomeiden hallintaan -hanke (Evira, Luke, VTT) 2018-2021

Plant nutrition and plant health management strategies in strip-cropping systems of vegetables utilizing waste derived soil-improvers and fertilizers – FERDISVEG -hanke (Luke) 2018-2020

Diverfarming – Viljelyn monipuolistaminen Euroopassa (Luke) 2017-2022

Päättyneet hankkeet

Smart Nitrogen Farming goes Organic – Smart N Organic (Luke 2019)

Keräsienijuuret viljelykäytäntöjen optimointityökaluna – AMFTOOLBOX -hanke (Luke) 2018-2019

Valkuaiskasveista voimaa -Tuota valkuaista – TUOVA -hankkeen (2016-2018) loppujulkaisu: http://jukuri.luke.fi/handle/10024/543463

Suomalainen kannattava ja voimistuva luomupuutarhatuotanto (Luke) 2013-2016

SOLID – Sustainable Organic and Low-Input Dairying (Luke) 2011-2016

Kasviperäisten biomateriaalien käyttö kasvinsuojelussa – teho ja teknologiat (Luke) 2008-2016

EKOKAS – Luomu- ja IP-kasvistuotannon kehittäminen (Luke) 2012-2015

Paikallisten rehujen hyödyntäminen sikojen ja siipikarjan luomuruokinnassa (Luke) 2011-2014

Luomuperunan laatu hallintaan − kasvua kulutukseen, SLUPElaatu-hanke (Nuutila, Kankaala ym.) 2013, Pirjo Kivijärven ja Jaakko Nuutilan haastatteluvideo

Elintarvikkeet ja ravitsemus

Käynnissä olevat hankkeet

Luomubuumi – Lisää luonnontuotteita rohkeilla kokeiluilla ja paremmalla osaamisella (Luke ja HY) 2018-2020 Luomubuumi

Päättyneet hankkeet

Authentic Food – Pikamenetelmät kasvipohjaisten luomuelintarvikkeiden aitouden määrittämisessä (HY) 2015

Kestävää hyvinvointia ruoasta (Luke) 2012-2015

Yhteiskunta ja markkinat

Käynnissä olevat hankkeet

Future Bio-Arctic Design – luonnonmukainen älytekstiili (Luke) 2018-2020

Päättyneet hankkeet

Tuplasti luomua (Luke) 2019, loppuraportti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-934-7

Toward profitable and sustainable organic farm enterprises – case study of Finnish organic dairy farm enterprises (Luke) 2019

Enhancing the competitiveness of Finnish organic production in the changing policy environment – Ecomoppe https://www.luke.fi/projektit/ecomoppe/ (Luke) 2018-2019

Luomutuottajien hyvinvointi ja liikkeenjohto – OHO https://www.luke.fi/projektit/oho/ (Luke) 2018-2019

Lähde luomun matkaan! – Luomun lisäarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa (Luke ja HY) 2017-2019

Vihreän talouden valtavirtaistuminen − luomutuotannon ja -kuluttamisen yhteiskunnallinen oikeuttaminen -tutkimushankkeen tutkimusosioiden toteuttaminen (HY) 2012-2016

Healthy growth: From niche to volume with integrity and trust (Luke) 2013-2016

Elintarvikeketjun vuorovaikutus vastuullisten kulutusvalintojen edistäjänä (Luke) 2013-2015

Kannattava tuotanto, toimivat myynti- ja jakelukanavat sekä markkinamekanismit luomukasviksilla (HY) 2013-2015

Luomuinstituutin käynnistäminen ja vakiinnuttaminen (HY) 2013-2015

LÄHIKONSTI − Lähiruoan kasvun ympäristöt ja strategiat (Luke) 2012-2015

HYVINVOIPA – hanke (Luke) 2014

Luomutiedon tuottaminen ja välittäminen – Luomututkimusohjelma (HY) 2013-2014

LOVEt II – Elaboration of the best practice models of the knowledge transfer from science of practice in the organic farming sector (HY) 2012-2014

Kasvot luomulle−luomulähiruokayrittäjien markkinointi- ja viestintävalmennus (HY) 2012-2014

SUSFOOD ERA-net – Sustainable Food (Luke)

MAUKAS−Maakunnallista luomu- ja lähiruokaa yhteistyössä ammattikeittiöille (HY) 2014

Kestävät hankinnat -osaamisen edistäminen julkisissa ruokapalveluissa (KeHa)