Kansallinen luomututkimusohjelma 2014-2018

Suomen kansallinen luomututkimusohjelma 2014-2018 on tehty viisivuotiskaudeksi 2014–2018 ohjaamaan suomalaista luomututkimusta sekä sen rahoitusta. Tutkimusohjelmaan on koottu elinkeinoelämästä nousevat tutkimustarpeet. Se on monitieteinen ja poikkitieteellinen ja jakautuu neljään tutkimusalaan: alkutuotanto, ympäristö, elintarvikkeet ja yhteiskunta.

Ohjelman valmistelutyön on rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriö ja se on osa Laatuketjuohjelmaa. Luomuinstituutti on vastannut ohjelman valmisteluprosessista ja toimii tutkimusohjelman koordinaattorina. Tutkimusohjelman valmistelun vaiheita.

Ohjelman tutkimusaiheita ja -kohteita arvioidaan vuosittain ja tarkennetaan tarvittaessa. Mahdolliset muutokset tehdään ohjelman sähköiseen versioon, joka löytyy Luomuinstituutin verkkosivuilta, www.luomuinstituutti.fi.

Suomen kansallinen luomututkimusohjelma 2014-2018

Research Programme for Organic Food and Farming 2014-2018 (Luomututkimusohjelma englanniksi)

Lisätietoja:

Johtaja Sari Iivonen, Luomuinstituutti

sari.iivonen@luke.fi