Tutkimus

tutkimuskuvaLuomuinstituutti toimii ohjatun verkoston periaatteella. Tutkijaverkostomme on laaja ja siihen kuuluu yli 130 erilaisissa tutkimushankkeissa ja -tehtävissä toimivaa asiantuntijaa Helsingin yliopistossa ja Luonnonvarakeskuksessa. Luomuinstituutin tutkimus on monitieteistä, elinkeinolähtöistä ja kansainvälistä.

Monitieteistä luomututkimusta neljällä tutkimusalalla

Luomuinstituutin tutkimus on monitieteistä ja se jaetaan neljään tutkimusalaan: alkutuotanto, elintarvikkeet ja ravitsemus, yhteiskunta ja markkinat sekä ympäristövaikutukset. Luomuun liittyvä tutkimus on perustutkimusta tai soveltavaa tutkimusta. Luomututkimuksessa on jo kauan tehty niin kutsuttua tilatutkimusta (on-farm research). Tällöin saadaan tärkeää tietoa tutkimustiedon sovellettavuudesta käytännön tuotantomittakaavassa.

Kansainväliset tutkimushankkeet

Luomua tutkitaan monissa tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa eri puolilla maailmaa. Luomuinstituutti rohkaisee suomalaisia tutkijoita osallistumaan kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Ne ovat tärkeä keino sekä viedä luomutietoa Suomesta että saada sitä Suomeen. Luomuinstituutti kasvattaa myös omaa kansainvälisiä verkostojaan, mikä mahdollistaa sekä tiedonsaannin kansainvälisistä tutkimushankkeista että niihin osallistumisen.

Kansainvälisiä luomuverkostoja

Vastaa