Tutkimus

tutkimuskuvaLuomuinstituutti toimii ohjatun verkoston periaatteella. Tutkijaverkostomme on laaja ja siihen kuuluu yli 150 erilaisissa tutkimushankkeissa ja -tehtävissä toimivaa tutkijaa Helsingin yliopistossa ja MTT:ssä. Luomuinstituutin tutkimus on monitieteistä, elinkeinolähtöistä ja kansainvälistä.

Kansallinen luomututkimusohjelma

Luomuinstituutti koordinoi kansallista luomututkimusohjelmaa. Tutkimusohjelma lähtee elinkeinoelämän toteamista ja priorisoimista tutkimustarpeista.  Se toimii tutkimusta ohjaavana ja ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin suuntaavana asiakirjana. Samalla se on alan tutkijoiden ja luomuruokaketjun toimijoiden yhteinen tahtotila tutkimuksen priorisoinnista. Tutkimusohjelma on monitieteinen ja sen toivotaan aikaansaavan poikkitieteellistä tutkimuskiinnostusta ja useiden tieteenalojen yhteishankkeita.

Monitieteistä luomututkimusta neljälle tutkimusalalla

Luomuinstituutin tutkimus on monitieteistä ja se jaetaan neljään tutkimusalaan: alkutuotanto, elintarvikkeet ja ravitsemus, yhteiskunta ja markkinat sekä ympäristövaikutukset. Luomuinsituutin tutkimushankkeet on koottu tutkimusaloittain:

Luomuinstituutin Living lab

Luomuinstituutin Living Lab- sijaitsee Etelä-Savossa. Se on esimerkki laajasta, monitieteisestä luomututkimushankekokonaisuudesta. Luomututkimustyötä pyritään ohjaamaan koordinoidusti samalle maantieteelliselle alueelle, jotta koko ruokaketjuun liittyvä tutkimus saadaan paremmin toteutumaan. Vuosina 20132014 tutkitaan mm. luomuliha- ja luomukasvisketjujen toimintaa alkutuotannosta ammattikeittiöihin ja kuluttajille. Living Lab mahdollistaa hyvän ja pysyvän verkoston rakentamisen Luomuinstituutin tutkijoiden ja alueen elinkeinoelämän toimijoiden välille.

Luomututkimuksessa on jo kauan tehty niin kutsuttua tilatutkimusta (on-farm research). Tällöin saadaan ”oikeaa” tietoa luomutuotannosta ja sen käytännön toteuttamisesta. Living Lab mahdollistaa tutkimuksen lisäksi luomuketjun toimivuuden ja toimintamallien testaamisen Etelä-Savon alueella ennen niiden käyttöönottoa muualla Suomessa.

Kansainväliset tutkimushankkeet

Luomua tutkitaan monissa tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa eri puolilla maailmaa. Luomuinstituutti rohkaisee suomalaisia tutkijoita osallistumaan kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Ne ovat tärkeä keino sekä viedä luomutietoa Suomesta että saada sitä Suomeen. Luomuinstituutti kasvattaa myös omaa kansainvälisiä verkostojaan, mikä mahdollistaa sekä tiedonsaannin kansainvälisistä tutkimushankkeista että niihin osallistumisen.

Tieteelliset konferenssit

Vuosittain järjestetään useita luomuun liittyviä tiedekonferensseja, joissa tutkijat esittelevät tutkimustaan. Viimeisin Luomuinstituutin järjestämä tieteellinen konferenssi oli Scientific Seminar on Organic Food 2014. Luomuinstituutin verkkosivuilla julkaistaan konferenssiesitelmiä ja tutkimustiivistelmiä.

Kansainvälisiä luomuverkostoja

Linkkejä

  • Helsingin yliopiston tutkimustietojärjestelmä TUHAT
  • Hankehaavi – tutkimushankekuvausten verkkohakemisto