Tutkimus

tutkimuskuvaLuomuinstituutti toimii ohjatun verkoston periaatteella. Tutkijaverkostomme on laaja ja siihen kuuluu yli 130 erilaisissa tutkimushankkeissa ja -tehtävissä toimivaa asiantuntijaa Helsingin yliopistossa ja Luonnonvarakeskuksessa. Luomuinstituutin tutkimus on monitieteistä, elinkeinolähtöistä ja kansainvälistä.

Kansallinen luomututkimusohjelma

Luomuinstituutti koordinoi kansallista luomututkimusohjelmaa. Tutkimusohjelma lähtee elinkeinoelämän toteamista ja priorisoimista tutkimustarpeista.  Se toimii tutkimusta ohjaavana ja ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin suuntaavana asiakirjana. Samalla se on alan tutkijoiden ja luomuruokaketjun toimijoiden yhteinen tahtotila tutkimuksen priorisoinnista. Tutkimusohjelma on monitieteinen ja sen toivotaan aikaansaavan poikkitieteellistä tutkimuskiinnostusta ja useiden tieteenalojen yhteishankkeita.

Monitieteistä luomututkimusta neljällä tutkimusalalla

Luomuinstituutin tutkimus on monitieteistä ja se jaetaan neljään tutkimusalaan: alkutuotanto, elintarvikkeet ja ravitsemus, yhteiskunta ja markkinat sekä ympäristövaikutukset. Luomuun liittyvä tutkimus on perustutkimusta tai soveltavaa tutkimusta. Luomututkimuksessa on jo kauan tehty niin kutsuttua tilatutkimusta (on-farm research). Tällöin saadaan tärkeää tietoa tutkimustiedon sovellettavuudesta käytännön tuotantomittakaavassa.

Kansainväliset tutkimushankkeet

Luomua tutkitaan monissa tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa eri puolilla maailmaa. Luomuinstituutti rohkaisee suomalaisia tutkijoita osallistumaan kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Ne ovat tärkeä keino sekä viedä luomutietoa Suomesta että saada sitä Suomeen. Luomuinstituutti kasvattaa myös omaa kansainvälisiä verkostojaan, mikä mahdollistaa sekä tiedonsaannin kansainvälisistä tutkimushankkeista että niihin osallistumisen.

Tieteelliset konferenssit

Vuosittain järjestetään useita luomuun liittyviä tiedekonferensseja, joissa tutkijat esittelevät tutkimustaan. Viimeisin Luomuinstituutin järjestämä tieteellinen konferenssi oli NJF 4th Organic Conference ORGANICS for Tomorrow’s food systems vuonna 2017. Luomuinstituutin verkkosivuilla julkaistaan konferenssiesitelmiä ja tutkimustiivistelmiä.

Kansainvälisiä luomuverkostoja