Koulutus

semma_lev_708pix

Luomuinstituutin keskeinen tehtävä on tutkimustiedon välittäminen koulutuksen kautta. Koulutus jakaantuu yliopisto-opetukseen, täydennyskoulutukseen ja avoimeen yliopisto-opetukseen. Tarjolla on myös oppimateriaaleja itseopiskeluun.

Tutkintoihin liittyvää luomualan yliopisto-opetusta annetaan Helsingin yliopiston tiedekunnissa. Avoimesta yliopisto-opetuksesta vastaa pääosin Helsingin yliopiston Avoin yliopisto. Luomualan täydennyskoulutuksesta vastaa pääosin Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Luomuinstituutin koordinaatioyksikkö järjestää kaikille avoimia Tutkittua tietoa luomusta -luentoja. Lisäksi se välittää tietoa eri koulutusasteiden luomukoulutuksesta ja muista mahdollisuuksista kehittää luomuosaamista.

Luomun opinnot Helsingin yliopistossa ja muissa yliopistoissa

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta järjestää luomun sivuaineopintoja, joita voivat suorittaa yliopiston tutkinto-opiskelijat tai tiedekunnasta erillisopinto-oikeuden saaneet henkilöt.  Osa sivuaineen opinnoista on tarjolla myös Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kautta, ks. avoin yliopisto-opetus.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aihepiiriä käsitellään sivuainekokonaisuuden lisäksi vaihtelevasti läpäisyperiaatteella eri oppiaineiden opintojaksoilla. Myös luomua tukevaa opetusta mm. kestävyyteen, yhteiskuntavastuuseen ja ympäristönsuojeluun liittyen, on tarjolla Helsingin yliopiston sekä muiden yliopistojen eri tiedekunnissa. Lisäksi Itä-Suomen yliopisto tarjoaa yksittäistä Luonnonmukaisen tuotannon perusteet -opintojaksoa.

Avoin yliopisto-opetus

Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa voi opiskella Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden opintokokonaisuuden (25 op) yksittäisiä opintojaksoja. Opetus järjestetään yhteisopetuksena maataloustieteiden laitoksen kanssa.

Muu korkea-asteen ja keskiasteen koulutus

Yliopistojen lisäksi luomua voi opiskella tutkinto-opetuksen yhteydessä myös ammattikorkeakouluissa ja keskiasteen oppilaitoksissa.  Suomessa on 26 ammattikorkeakoulua, joista noin joka neljännessä voi opiskella luomua. Tarjolla on pääasiassa alkutuotannon opintoja, ja yhdessä myös luomuelintarvikkeisiin liittyvä opintojakso. Keskiasteella voi puolestaan suorittaa luomupainotteisen tutkinnon ja  useita alkutuotantoon liittyviä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia tai tutustua luomutuotantoon virtuaalimaatiloilla.  Luomun sisältöjä löytyy myös integroituna elintarvike- ja luonnonvara-alan opetussisältöihin. Lue lisää Luomun koulutusta Suomessa ja ulkomailla  -yhteenvedosta. Sitä varten Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti selvitettiin keväällä 2014 luomun koulutustarjontaa keski- ja korkea-asteella. Lisäksi haettiin esimerkkejä luomun koulutuksesta ulkomailta.

Tutkittua tietoa luomusta -luennot

Luomuinstituutti järjestää kaikille avoimia Tutkittua tietoa luomusta -luentoja lukuvuoden aikana joka toinen tiistai.  Luennoitsijoina toimivat Luomuinstituutin asiantuntijaverkoston jäsenet. Luentosarja on monitieteinen ja osallistujat ovat tutkijoita, opiskelijoita, kehittämistyötä tekeviä sekä ruokaketjun muita toimijoita alkutuottajista kuluttajiin. Luennoille voi osallistua myös verkon kautta.

Täydennyskoulutus ja luomualan tapahtumat

Luomualan täydennyskoulutusta tarjoavat useat tahot, yhtenä merkittävimmistä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Luomuosaamisen ylläpitoon ja täydennyskoulutukseksi sopivat myös lukuisat luomualan seminaarit ja tapahtumat. Lisätietoja tapahtumista saa esimerkiksi seuraavilta sivuistoilta: