Tutkimusohjelman kommentointi

Näillä sivuilla tutkimusohjelma tarjotaan kommentoitavaksi (kommentit jaakko.nuutila@mtt.fi)  kokonaisuutena (kuva alla) ja jaoteltuna seuraaviin osa-alueisiin:

KOKONAISUUS

tulostusversiot (pdf): saatekirjekokonaisuussisältörunko

ALKUTUOTANTOYMPÄRISTÖELINTARVIKKEETYHTEISKUNTA

 tutkimusohjelma-iso

KOKONAISUUS

ALKUTUOTANTOYMPÄRISTÖELINTARVIKKEETYHTEISKUNTA