Ympäristö

kommentit jaakko.nuutila@mtt.fi

KOKONAISUUS

tulostusversiot (pdf): saatekirjekokonaisuussisältörunko

ALKUTUOTANTOYMPÄRISTÖELINTARVIKKEETYHTEISKUNTA

1. Ravinteiden kierrätysa) Kierrätyksen tehostaminen ja sen edellyttämät muutokset ruokajärjestelmässä

 

b) Lannankäytön tehostaminen tiloilla ja tilojen välillä

c) Kierrätyslannoitteet ja soveltuvat lannoitusstrategiat

d) Pelto- ja vesistöfosfori kiertoon

 

2. Ilmastonmuutoksen hillintä

a) Sivuvirtapohjaiset energiajärjestelmät

b) Ilmastotehokas ruokaketju (kauppa, logistiikka, pakkaukset)

c) Karjatalouden ilmastotehokkuus

d) Pellot hiilinieluiksi (KHK-tase)

 

3. Kannustava institutionaalinen ympäristö

a) Ympäristöoikeudenmukaisuus globaalissa ruokajärjestelmässä

b) Koherentti ympäristöpolitiikka – piiskat, porkkanat ja sopimukset

c) Ekosysteemipalvelukaupasta kannustimia

d) Luomu kestävyyden suunnannäyttäjänä

 

4. Luomun kestävä muutos

a) Satotason kestävä kohottaminen

b) Monimuotoisuus pelloilta pöytiin

c) Oppiva, neuvotteleva ruokajärjestelmä

d) Luomu globaalin oikeudenmukaisuuden tiennäyttäjäksi?

 

KOKONAISUUS

ALKUTUOTANTOYMPÄRISTÖELINTARVIKKEETYHTEISKUNTA

Vastaa