Alkutuotanto

kommentit jaakko.nuutila@mtt.fi

KOKONAISUUS

tulostusversiot (pdf): saatekirjekokonaisuussisältörunko

ALKUTUOTANTOYMPÄRISTÖELINTARVIKKEETYHTEISKUNTA

1. Luomutilan monipuolinen liiketoiminta

a) Tilan toiminnan monipuolistaminen

b) Toimijoiden yhteistyö ja rakenteet ml. toimitusvarmuus (FiDiPro)

c) Luomu ja työllistävyys

d) Terveysvaikutukset maataloudessa (salutogenesis)

 

2. Kotieläintuotannon pullonkaulat

a) Minkälaiset tuotantoeläinrodut soveltuvat luomutuotantoon

b) Kotieläinten rehut (FiDiPro)

c) Nykyisten luomutilojen tuotantotapojen kartoitus

d) Tuotantotilojen lajinmukainen ja ekologinen rakentaminen

e) Tuotantoeläinten hyvinvointi ja lääkitys

 

3. Kasvin ja maaperän hyvinvointi

a) Käytönnön viljelyhaasteiden kartoitus

b) Tilatason teknologiaratkaisut

c) Kasvinsuojelu

d) Kasvintuotannon ja kotieläintuotannon yhdistäminen

 

4. Kasvilajikkeita luomuun

a) Jalostettavien luomukasvien tarpeen kartoitus

b) Kasvinjalostuskriteerit

c) Luomusiemen- ja taimituotannon edellytykset ja reunaehdot

d) Luomupuutarhamarjat ja luomukeräilytuotteet

KOKONAISUUS

ALKUTUOTANTOYMPÄRISTÖELINTARVIKKEETYHTEISKUNTA

Vastaa