Yhteiskunta

kommentit jaakko.nuutila@mtt.fi

KOKONAISUUS

tulostusversiot (pdf): saatekirjekokonaisuussisältörunko

ALKUTUOTANTOYMPÄRISTÖELINTARVIKKEETYHTEISKUNTA

1. Lainsäädäntö ja politiikka a) Luomun kansantaloudelliset merkitykset

 

b) Luomun asema lainsäädännössä

c) Pienimuotoisen luomujatkojalostuksen lainsäädännölliset ja laintulkinnalliset esteet

d) Poliittisten päättäjien luomutietämys ja asenteet

 

2. Kuluttaja-käyttäytyminen

a) Kuluttajien luomutietoisuus ja ostokäyttäytyminen eri ryhmissä

b) Luomu julkisissa ruokapalveluissa

c) Luomun arvostuksen demografia ja dynamiikka

 

3. Luomuruokaketju

a) Luomun asema suomalaisessa ruokaketjussa

b) Luomun logistiset haasteet

c) Hinnanmuodostus luomuruokaketjun eri osissa

d) Luomun kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen ja vaihtoehtoiset myyntikanavat

e) Kuluttajalähtöinen luomuruokaketjun kehittäminen

 

 4. Luomuviestintä

a) Kokeellinen viestintä

b) Luomu mediassa

c) Luomun suhde sukulaisiinsa viestinnässä

d)  Luomun tehokkaat viestintäkanavat

 

KOKONAISUUS

ALKUTUOTANTOYMPÄRISTÖELINTARVIKKEETYHTEISKUNTA

Vastaa